Нормативные документы. Постановления

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2006 р. N 955 "Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води"
Документ представлен на языке оригинала

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 10 липня 2006 р. N 955
Київ
 
Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води
 
Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 27 лютого 2007 року N 297,
 від 24 жовтня 2007 року N 1267,
від 2 квітня 2009 року N 400,
від 20 травня 2009 року N 682,
від 2 грудня 2009 року N 1296
Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 89, 3 грудня 2007 р.),
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 25 лютого 2008 року
 
Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, що додається.
 
 
Прем'єр-міністр України 
Ю. ЄХАНУРОВ 
 
Інд. 21
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 липня 2006 р. N 955 
 
 
ПОРЯДОК
формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води
 
I. Загальні питання
 
1. Цей Порядок визначає механізм формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії підприємствами сфери теплопостачання та надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води.
Цей Порядок не застосовується для формування тарифів на виробництво теплової енергії теплоелектроцентралями, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками та тими, що використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії.
(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
економічно обґрунтовані плановані витрати - витрати, планування яких здійснюється з дотриманням вимог стандартів, нормативів, норм, технологічних регламентів;
операційна діяльність - основна діяльність підприємства, крім інвестиційної та фінансової діяльності;
планована виробнича собівартість теплової енергії, послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води - прямі матеріальні витрати, прямі витрати з оплати праці, інші прямі витрати, змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати;
(пункт 2 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - дев'ятим)
повна планована собівартість послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води - економічно обґрунтовані витрати підприємств, включаючи витрати з операційної діяльності, фінансові витрати, пов'язані з основною діяльністю;
(абзац п'ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
повна планована собівартість теплової енергії - економічно обґрунтовані витрати з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, включаючи витрати з операційної діяльності, фінансові витрати, пов'язані з основною діяльністю;
(абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
тарифи на теплову енергію - грошовий вираз витрат з виробництва, транспортування (включаючи витрати з транспортування через мережі, що належать іншим споживачам, до балансового розмежування мереж), постачання 1 Гкал теплової енергії з урахуванням інвестиційної та інших складових, що визначаються згідно з методиками, розробленими Мінбудом;
(абзац сьомий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
тарифи на надання послуг з централізованого опалення - вартість надання одиниці послуги з централізованого опалення відповідної якості, розрахована на основі економічно обґрунтованих планованих витрат з урахуванням планованого прибутку та податку на додану вартість;
тарифи на надання послуг з централізованого постачання гарячої води - вартість надання одиниці послуги з централізованого постачання гарячої води визначеної кількості та відповідної якості, розрахована на основі економічно обґрунтованих планованих витрат з урахуванням планованого прибутку та податку на додану вартість.
3. Тарифи формуються для трьох категорій споживачів - населення, бюджетних установ, інших споживачів. Кожна категорія споживачів визначається на підставі економічно обґрунтованого розподілу витрат, пов'язаних з наданням послуг. 
(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.04.2009 р. N 400)
31. Витрати, які не включаються до валових витрат або перевищують визначені Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" розміри, не включаються до розрахунку тарифів.
(розділ I доповнено пунктом 31 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267) 
32. Нормування витрат і втрат ресурсів здійснюється відповідно до норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби.
(розділ I доповнено пунктом 32 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267) 
 
II. Виробництво, транспортування, постачання теплової енергії
 
Формування тарифів на теплову енергію
 
4. Формування тарифів підприємствами, які здійснюють виробництво, транспортування та постачання теплової енергії (далі - підприємства), здійснюється відповідно до річних планів виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних нормативів (норм) витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів) та цін у планованому періоді, визначених на підставі прогнозних індексів цін виробників промислової продукції.
5. Річний план виробництва, транспортування та постачання теплової енергії готується на підставі укладених договорів купівлі-продажу теплової енергії з урахуванням техніко-економічних факторів, зокрема таких, як:
збільшення обсягів виробництва, транспортування та постачання теплової енергії в результаті економічного розвитку населеного пункту, здійснення заходів для зниження рівня витрат на технологічні потреби та втрат теплової енергії, виконання регіональних програм оснащення приладами обліку виробництва та споживання теплової енергії, підвищення вимог щодо економії паливно-енергетичних ресурсів;
підвищення технологічного рівня процесів виробництва, транспортування та постачання теплової енергії шляхом здійснення заходів, спрямованих на автоматизацію та механізацію виробництва, застосування прогресивних енергозберігаючих технологій;
підвищення рівня організації виробництва та поліпшення умов праці шляхом удосконалення операційно-виробничого планування, систем управління, матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності.
6. Планування витрат для включення їх до повної планованої собівартості теплової енергії здійснюється з урахуванням витрат з операційної діяльності, фінансових витрат, пов'язаних з основною діяльністю.
(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
До планованих витрат з операційної діяльності включаються:
планована собівартість реалізованої теплової енергії;
адміністративні витрати, витрати із збуту теплової енергії та інші операційні витрати.
7. Планування витрат здійснюється із застосуванням нормативного методу. Розмір витрат визначається на підставі державних і галузевих нормативів використання палива, електроенергії, матеріалів, норм та розцінок з оплати праці, нормативів витрат з управління та обслуговування виробництва.
Витрати, об'єктивне нормування яких неможливе, плануються з урахуванням фактичних витрат за попередній рік, прогнозу індексів цін виробників промислової продукції та на підставі планованих кошторисів.
Планування витрат з оплати праці працівників підприємства здійснюється за переліком, що додається до цього Порядку, з урахуванням положень Генеральної, галузевої угод та колективного договору.
(пункт 7 доповнено абзацом третім згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
8. Калькулювання собівартості теплової енергії здійснюється у розрахунку на рік з поквартальною розбивкою та з урахуванням сезонних коливань.
9. Підприємства застосовують двоставкові тарифи на теплову енергію, затверджені в установленому порядку.
(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
10. У разі зміни ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), розміру мінімальної заробітної плати, ставок орендної плати (за об'єктами виробничого призначення), інших обов'язкових платежів і зборів, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси для відшкодування в повному обсязі витрат з операційної діяльності тарифи на теплову енергію переглядаються в установленому законодавством порядку.
 
Повна планована собівартість теплової енергії
 
11. До планованої собівартості реалізованої теплової енергії включаються прямі матеріальні витрати, прямі витрати з оплати праці, інші прямі витрати, змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати і нерозподілені постійні загальновиробничі витрати.
(пункт 11 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
12. До складу прямих матеріальних витрат включаються витрати, пов'язані з:
використанням палива (газу, мазуту, вугілля тощо) та електроенергії. Витрати, пов'язані з використанням палива та електроенергії, визначаються на основі діючих цін (тарифів) на паливно-енергетичні ресурси, але не вище цін, що склалися на відповідному ринку. У розрахунку витрат, пов'язаних з використанням електроенергії для технологічних потреб, також враховуються витрати на зумовлену електромагнітною незбалансованістю електроустановок технологічно шкідливу циркуляцію електроенергії між джерелами електропостачання та приймачами змінного електричного струму (у разі відсутності приладів обліку величина її потужності визначається відповідно до нормативів);
компенсацією нормативних теплових втрат у теплових мережах та іншими технологічними потребами, визначеними відповідно до нормативів (норм);
використанням теплової енергії, яка придбавається в інших підприємств відповідно до укладених договорів (витрати плануються виходячи з нормованих обсягів теплопостачання та цін підприємств-постачальників);
використанням холодної води відповідно до нормативів (норм), затверджених в установленому порядку, для технологічних потреб (підживлення та наповнення мереж, регенерація фільтрів, хімічна підготовка тощо), а також для постачання гарячої води у відкритих системах теплопостачання відповідно до нормативів та з урахуванням витрат з її хімічної підготовки;
використанням матеріалів, запасних частин, купованих комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення технологічного процесу (витрати визначаються на основі норм використання таких ресурсів та діючих цін (тарифів) з виключенням вартості матеріалів, переданих для переробки).
13. До складу прямих витрат з оплати праці включаються:
витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу, діяльність якого безпосередньо пов'язана з технологічним процесом виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для керівників, фахівців, технічних службовців;
витрати з додаткової заробітної плати виробничого персоналу, що визначаються виходячи з розміру встановлених доплат, надбавок, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, які відповідно до підпункту 5.6.1 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" включаються до валових витрат, премій, пов'язаних з виконанням виробничих завдань і функцій, оплатою невідпрацьованого часу.
(абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
абзац четвертий пункту 13 виключено
(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
Абзац п'ятий пункту 13 виключено
(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
14. До складу інших прямих витрат включаються:
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу;
амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення;
виробничі витрати, безпосередньо пов'язані з конкретним об'єктом витрат.
Сума амортизаційних відрахувань для розрахунку тарифу визначається з урахуванням руху основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення у планованому періоді.
Розрахунок амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів підприємств здійснюється відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".
(абзац шостий пункту 14 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
15. До складу загальновиробничих витрат включаються:
1) витрати, пов'язані з:
управлінням виробництвом, транспортуванням та постачанням теплової енергії, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів) (основна і додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які відповідно до підпункту 5.6.1 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" включаються до валових витрат, внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів);
(абзац другий підпункту 1 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
утриманням, експлуатацією, ремонтом, страхуванням, орендою основних засобів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення, пожежною і сторожовою охороною об'єктів виробничого призначення, утриманням санітарних зон, оплатою послуг інших спеціалізованих підприємств, пов'язаною з виконанням робіт, що віднесені до процесу виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, освоєнням нових потужностей та проведенням планових перевірок стану обладнання, виконанням регламентних робіт, передбачених проектно-технічною документацією;
опаленням, освітленням, дезінфекцією, дератизацією виробничих приміщень, вивезенням сміття, та інші витрати, пов'язані з експлуатацією виробничих приміщень, які розраховуються виходячи з обсягів зазначених робіт, послуг та цін на них;
обслуговуванням виробничого процесу та інших допоміжних виробництв (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, забезпечення охорони праці, дотримання вимог техніки безпеки, обов'язкове страхування водіїв автотранспортних засобів, послуги інших підприємств, службові відрядження працівників ремонтних цехів та інших допоміжних виробництв, послуги зв'язку);
охороною навколишнього середовища;
удосконаленням технології та виробництва;
2) розрахована відповідно до законодавства амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення;
3) податки, збори (обов'язкові платежі).
 
Адміністративні витрати
 
16. До складу адміністративних витрат включаються загальногосподарські витрати, пов'язані з обслуговуванням та управлінням підприємством, зокрема з:
утриманням апарату управління та персоналу, зайнятого обслуговуванням адміністративної інфраструктури, які визначаються виходячи з чисельності за штатним розписом і встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів) (основна і додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які відповідно до підпункту 5.6.1 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" включаються до валових витрат, внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів відповідно до законодавства);
(абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
амортизацією основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, активів адміністративного призначення, визначеною відповідно до статті 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";
(абзац третій пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
утриманням основних засобів, інших необоротних матеріальних активів адміністративного призначення;
оплатою професійних послуг (юридичні, аудиторські), наданих відповідно до укладених договорів;
оплатою послуг зв'язку;
оплатою розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків, наданих відповідно до укладених договорів;
сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів), крім тих, що включаються у виробничу собівартість теплової енергії;
використанням малоцінних і швидкозношуваних предметів, канцелярськими витратами, витратами з підготовки та перепідготовки кадрів (у розмірах, визначених підпунктом 5.4.2 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"), розв'язанням спорів у судах, передплатою періодичних професійних видань, створенням страхових фондів документації, передбачених законодавством; 
(абзац дев'ятий пункту 16 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
Адміністративні витрати включаються до тарифів у розмірі, що не перевищує 5 відсотків планованої виробничої собівартості. Темпи зростання адміністративних витрат не повинні перевищувати визначеного рівня інфляції.
(пункт 16 доповнено абзацом десятим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
 
Витрати із збуту теплової енергії
 
17. До складу витрат із збуту теплової енергії включаються:
1) витрати з операційної діяльності, безпосередньо пов'язаної із збутом теплової енергії, зокрема з:
оплати праці та сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплати службових відряджень персоналу;
оплати інформаційної діяльності;
утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів (оренда, страхування, ремонт, оплата комунальних послуг, охорона);
відрахування коштів банківським та іншим установам за надані послуги, пов'язані із справлянням платежів за теплову енергію;
виготовлення розрахункових документів;
періодичної повірки, обслуговування та ремонту (включаючи демонтаж, транспортування та монтаж після повірки) засобів вимірювання теплової енергії (за їх наявності), якщо зазначені засоби є власністю підприємства. Такі витрати включаються до тарифів лише для тих споживачів, що проживають у будинках, обладнаних будинковими приладами обліку;
2) амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, яка розраховується відповідно до статті 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".
(підпункт 2 пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
18. Витрати із збуту теплової енергії визначаються із застосуванням нормативного методу або на підставі результатів аналізу фактичного рівня витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді.
 
Інші витрати з операційної діяльності
 
19. Пункт 19 виключено 
(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
20. До складу інших витрат з операційної діяльності не можуть включатися:
суми безнадійної дебіторської заборгованості;
витрати з утримання об'єктів соціальної інфраструктури;
суми, що відраховуються профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи;
суми неустойки (штраф, пеня);
суми нестачі та втрати від зіпсуття цінностей;
витрати, пов'язані з купівлею-продажем іноземної валюти, та втрати від операційної курсової різниці;
суми спонсорської та благодійної допомоги;
собівартість реалізованих виробничих запасів.
 
Фінансові витрати
 
21. До фінансових витрат належать витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами та витрати, пов'язані із запозиченнями, для цілей інвестиційної (пов'язаної з основною) діяльності.
(пункт 21 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
Назву підрозділу розділу II виключено
(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
22. Пункт 22 виключено 
(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
23. До тарифів на теплову енергію включаються витрати із створення резервного капіталу, що спрямовується на капітальні інвестиції, гранична величина яких визначається з урахуванням обсягу коштів, необхідних для забезпечення відтворення та розвитку основних засобів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації.
24. Рівень рентабельності формується з урахуванням необхідності сплати податку на прибуток підприємств та спрямування частини отриманого прибутку на технічне переоснащення підприємств і не повинен перевищувати в цілому по підприємству 12 відсотків, а для категорій споживачів - бюджетних установ та інших споживачів - не повинен перевищувати 15 та 50 відсотків відповідно.
(пункт 24 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.04.2009 р. N 400)
25. Витрати із здійснення капітальних вкладень, створення спеціальних інвестиційних фондів, забезпечення прибутковості інвестованого капіталу включаються до тарифів на строк не менш як п'ять років (у сумі, що не перевищує 20 відсотків загального обсягу витрат) згідно із затвердженою в установленому порядку програмою розвитку системи теплопостачання. У процесі формування тарифів підприємство визначає джерела фінансування капітальних інвестицій за рахунок амортизації та планованого прибутку.
(пункт 25 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
26. Програма розвитку систем теплопостачання передбачає здійснення заходів, пов'язаних з удосконаленням технології, реконструкцією об'єктів, автоматизацією і диспетчеризацією, ресурсозбереженням, зміцненням екологічної безпеки і надійності роботи систем, та необхідні кошти (з виділенням тієї частини, що фінансується з прибутку).
До зазначеної програми додаються техніко-економічні розрахунки або бізнес-плани, якими підтверджується ефективність передбачуваних вкладень та визначаються джерела інвестиційних ресурсів і строк реалізації проектів.
 
Розрахунок тарифів на теплову енергію
 
27. До тарифів на теплову енергію включаються витрати з ремонту, реконструкції та іншого відновлення основних фондів у межах, визначених законодавством.
28. Розмір індивідуальної складової статті витрат (Вj) у грошовому виразі (вартість окремого ресурсу) визначається за формулою
Вj = Рj х Цj
 
де Рj - потреба у відповідному ресурсі в натуральному виразі;
Цj - ціна одиниці відповідного ресурсу.
29. Розраховані відповідно до пункту 28 цього Порядку індивідуальні складові групуються в окремі статті витрат за формулою
  
 
 
де Вi - розмір окремої статті витрат у грошовому виразі;
m - кількість індивідуальних складових статті витрат.
30. Розмір витрат за окремою статтею у грошовому виразі в розрахунку на одиницю калькулювання собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії (Аi) визначається за формулою
  
 
 
де Qn - запланований обсяг реалізації теплової енергії, Гкал.
Одиниця калькулювання собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії - 1 Гкал теплової енергії.
31. Розмір групи витрат у розрахунку на одиницю калькулювання собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії (ГВк) визначається за формулою
  
 
 
де n - кількість статей витрат у кожній групі.
32. Повна планована собівартість 1 Гкал теплової енергії (ПС) визначається за формулою
  
 
 
де S ГВk - сума витрат за всіма групами витрат на одиницю послуги, гривень за 1 Гкал;
1 - кількість груп витрат.
33. Економічно обґрунтований тариф (Т) визначається за формулою як сума повної планованої собівартості (ПС) та планованого прибутку, що спрямовується на провадження інвестиційної діяльності підприємства
Т == ПС + П, 
 
де П - витрати із здійснення капітальних вкладень з відрахуванням податку на прибуток, гривень за 1 Гкал.
Тариф збільшується на суму податку на додану вартість.
 
Коригування тарифів на теплову енергію
 
331. У разі зміни протягом установленого строку дії тарифів ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), рівня заробітної плати на підприємствах відповідно до актів законодавства, Генеральної, галузевої угод, ставок орендної плати, інших обов'язкових платежів і зборів, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси запроваджується механізм коригування тарифів.
Коригуванню підлягають лише ті індивідуальні складові витрат, за якими відбулися цінові зміни у бік збільшення або зменшення, що сприятиме забезпеченню економічної обґрунтованості та прозорості запровадження зазначеного механізму.
332. Індекс зміни цін індивідуальної складової витрат (за якими відбулися зміни) розраховується за формулою
 
 
Цjнов 
kj 
_____, 
 
 
Цj 
 
де kj - індекс зміни цін індивідуальної складової витрат;
Цjнов - нова підтверджена ціна одиниці j-го ресурсу;
Цj - ціна одиниці j-го ресурсу, врахована під час формування тарифів, які потребують коригування.
333. Груповий індекс зміни кожного елемента собівартості визначається за формулою
 
 
  (Bj · kj
Ii 
____________, 
 
 
  Bj 
 
де Ii - груповий індекс зміни i-го елемента одиниці калькулювання собівартості послуги (Ai).
Для статей витрат, за якими неможливо виділити індивідуальні складові витрат, груповий індекс (Ii) розраховується діленням нового рівня цієї статті витрат на тариф, який потребує коригування.
334. Коригування статей витрат, що включаються до повної планованої собівартості послуг, здійснюється за формулою
ПВінд = · Afбаз + · A(n - f)баз · Iik,
де ПВінд - проіндексовані планові витрати;
Afбаз - статті витрат, що включаються до повної планованої собівартості послуг, які не підлягають індексації;
A(n - f)баз - статті витрат, що включаються до повної планованої собівартості послуг, які підлягають індексації;
n - кількість статей витрат, що включаються до повної планованої собівартості послуг;
f - кількість статей витрат, що включаються до повної планованої собівартості послуг, які не підлягають індексації;
Iik - індекси фактичних змін цін виробників щодо i-ої статті витрат.
Застосування методу регулювання тарифів шляхом установлення їх граничного рівня
335. З метою здійснення підприємством заходів з ресурсо- та енергозбереження може бути застосовано метод регулювання тарифів шляхом установлення їх граничного рівня.
336. Установлення граничного рівня тарифу здійснюється на визначений строк, протягом якого підприємство може отримувати додатковий прибуток за рахунок зменшення витрат до рівня нижче планового унаслідок здійснення заходів з ресурсозбереження з наступним спрямуванням отриманого прибутку на заходи з ресурсо- та енергозбереження.
337. Для використання цього методу необхідними умовами є наявність аудиторського висновку і затвердженої в установленому порядку програми розвитку системи теплопостачання на період дії граничних тарифів.
(розділ II доповнено підрозділом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267) 
 
Стимулювання ресурсозбереження на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування та постачання теплової енергії
 
338. З метою стимулювання скорочення питомих витрат матеріальних, енергетичних та трудових ресурсів підприємство під час застосування методу регулювання тарифів шляхом установлення їх граничного рівня використовує кошти, отримані в результаті виконання програми розвитку системи теплопостачання, на відновлення активів підприємства та матеріальне заохочення працівників за переліком, визначеним фінансовим планом.
339. Розмір економії кожного виду ресурсу в натуральному виразі (DРj) установлюється шляхом порівняння розрахункової потреби в цьому ресурсі (Рj) і фактично спожитого його обсягу (Рjфакт):
j = Рj - Рjфакт.
3310. Далі визначається розмір економії j-го виду ресурсу в натуральному виразі (DРj') у розрахунку на одиницю обсягу реалізованих послуг (Ореал):
 
 
j 
j
______. 
 
 
Ореал 
 
3311. Розмір економії j-го виду ресурсу в грошовому виразі на одиницю реалізованих послуг (Еj) визначається за формулою
Еj = Цj · DРj',
де Цj - ціна одиниці j-го ресурсу.
3312. Фактично отримана економія j-го виду ресурсу в грошовому виразі (Еjфакт) розраховується як добуток розміру економії j-го виду ресурсу в грошовому виразі на одиницю реалізованих послуг (Еj) та обсягу послуг, який був фактично оплачений споживачами (Оопл):
Еjфакт = Еj · Оопл,
де фактично оплачений обсяг послуг (Оопл) визначається співвідношенням фактичного доходу підприємства за сплаченими рахунками (Дфакт), отриманого за певний період, до розміру тарифу (Т):
 
 
Дфакт 
Оопл 
______. 
 
 
Т 
 
3313. Загальна фактична економія всіх видів ресурсів у грошовому виразі становитиме:
Еjфакт(заг) = Еjфакт.
3314. Матеріальне стимулювання працівників за економію паливно-енергетичних ресурсів здійснюється у порядку, передбаченому Положенням про матеріальне стимулювання колективів і окремих представників підприємств, організацій та установ за економію паливно-енергетичних ресурсів.
(розділ II доповнено підрозділом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267) 
 
III. Надання послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води
Формування тарифів на надання послуг з централізованого опалення
 
34. Формування тарифів підприємствами, що надають послуги з централізованого опалення (далі - підприємства), здійснюється на підставі річних планів надання послуг з централізованого опалення, економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних нормативів (норм) витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів) та цін у планованому періоді.
35. Річний план надання послуг з централізованого опалення складається із застосуванням нормативного методу на підставі укладених договорів з урахуванням техніко-економічних факторів, зокрема таких, як:
збільшення обсягів надання послуг у результаті економічного розвитку населеного пункту, здійснення заходів для зниження рівня витрат на технологічні потреби та втрат теплової енергії, виконання регіональних програм оснащення приладами обліку споживання теплової енергії, підвищення вимог до якості послуг та економії паливно-енергетичних ресурсів;
підвищення технологічного рівня процесу надання послуг шляхом здійснення заходів, спрямованих на автоматизацію та механізацію послуг, застосування прогресивних енергозберігаючих технологій;
підвищення рівня організації роботи з надання послуг та поліпшення умов праці шляхом удосконалення операційно-виробничого планування, систем управління, матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності.
36. Планування витрат для включення їх до повної планованої собівартості послуг з централізованого опалення здійснюється з урахуванням витрат з операційної діяльності, фінансових витрат, пов'язаних з основною діяльністю.
(абзац перший пункту 36 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
До планованих витрат з операційної діяльності включаються:
планована собівартість реалізованих послуг з централізованого опалення;
адміністративні витрати, витрати із збуту та інші операційні витрати.
37. Планування витрат здійснюється із застосуванням нормативного методу. Розмір витрат визначається на підставі державних і галузевих нормативів використання палива, електроенергії, матеріалів, норм та розцінок з оплати праці, нормативів витрат з управління та виробництва послуг.
Витрати, об'єктивне нормування яких неможливе, плануються з урахуванням фактичних витрат за попередній рік, прогнозу індексів цін виробників промислової продукції та на підставі планованих кошторисів.
Планування витрат з оплати праці працівників підприємства здійснюється за переліком, що додається до цього Порядку, з урахуванням положень Генеральної, галузевої угод та колективного договору.
(пункт 37 доповнено абзацом третім згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
38. Повна планована собівартість послуг з централізованого опалення визначається з урахуванням впливу сезонних коливань попиту на такі послуги. Калькулювання собівартості послуг з централізованого опалення здійснюється у розрахунку на рік.
39. Підприємства застосовують двоставкові тарифи на надання послуг з централізованого опалення, затверджені в установленому порядку.
(пункт 39 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
40. У разі зміни ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), розміру мінімальної заробітної плати, ставок орендної плати (за об'єктами виробничого призначення), інших обов'язкових платежів і зборів, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси для відшкодування в повному обсязі витрат з операційної діяльності тарифи переглядаються в установленому законодавством порядку.
 
Повна планована собівартість послуг з централізованого опалення
 
41. До планованої собівартості реалізованих послуг із централізованого опалення включаються прямі матеріальні витрати, прямі витрати з оплати праці, інші прямі витрати, змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати і нерозподілені постійні загальновиробничі витрати.
(пункт 41 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
42. До складу прямих матеріальних витрат включаються витрати, пов'язані з:
використанням теплової енергії відповідно до укладених договорів (витрати плануються виходячи з нормованих обсягів надання послуг з централізованого опалення та цін підприємств-постачальників);
використанням електроенергії. У розрахунку витрат, пов'язаних з використанням електроенергії для технологічних потреб, також враховуються витрати на зумовлену електромагнітною незбалансованістю електроустановок технологічно шкідливу циркуляцію електроенергії між джерелами електропостачання та приймачами змінного електричного струму (у разі відсутності приладів обліку величина її потужності визначається відповідно до нормативів).
Витрати з використання теплової та електричної енергії визначаються на основі планованих цін (тарифів), але не вище цін, що склалися на відповідному ринку;
використанням матеріалів, запасних частин, купованих комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення технологічного процесу (витрати визначаються на основі норм використання таких ресурсів та діючих цін (тарифів) з виключенням вартості матеріалів, переданих для переробки).
43. До складу прямих витрат з оплати праці включаються:
витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу, діяльність якого безпосередньо пов'язана з технологічним процесом надання послуг, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для керівників, фахівців, технічних службовців;
витрати з додаткової заробітної плати виробничого персоналу, що визначаються виходячи з розміру встановлених доплат, надбавок, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, які відповідно до підпункту 5.6.1 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" включаються до валових витрат, передбачених законодавством, премій, пов'язаних з виконанням виробничих завдань і функцій, оплати невідпрацьованого часу;
(абзац третій пункту 43 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
абзац четвертий пункту 43 виключено
(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
Абзац п'ятий пункту 43 виключено
(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
44. До складу інших прямих витрат включаються:
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу;
амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення;
виробничі витрати, безпосередньо пов'язані з конкретним об'єктом витрат.
Сума амортизаційних відрахувань для розрахунку тарифів на централізоване опалення визначається з урахуванням руху основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів у планованому періоді.
Розрахунок амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів підприємств здійснюється відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".
(абзац шостий пункту 44 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
45. До складу загальновиробничих витрат включаються:
1) витрати, пов'язані з:
управлінням діяльністю з надання послуг, які визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів) (основна і додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які відповідно до підпункту 5.6.1 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" включаються до валових витрат, внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів);
(абзац другий підпункту 1 пункту 45 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
утриманням, експлуатацією, ремонтом, страхуванням, орендою основних засобів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення, пожежною і сторожовою охороною об'єктів виробничого призначення, утриманням санітарних зон, оплатою послуг інших спеціалізованих підприємств, пов'язаною з виконанням робіт, що віднесені до процесу надання послуг з централізованого опалення, освоєнням нових потужностей та проведенням планових перевірок стану обладнання, виконанням регламентних робіт, передбачених проектно-технічною документацією;
опаленням, освітленням, дезінфекцією, дератизацією виробничих приміщень, вивезенням сміття, та інші витрати, пов'язані з експлуатацією виробничих приміщень, з урахуванням обсягів зазначених робіт, послуг і цін на них;
обслуговуванням виробничого процесу та інших допоміжних виробництв (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, забезпечення охорони праці, дотримання вимог техніки безпеки, обов'язкове страхування водіїв автотранспортних засобів, послуги інших підприємств, службові відрядження працівників ремонтних цехів та інших допоміжних виробництв, послуги зв'язку);
охороною навколишнього середовища;
удосконаленням технології та виробництва;
2) розрахована відповідно до законодавства амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення;
3) податки, збори (обов'язкові платежі).
 
Адміністративні витрати
 
46. До складу адміністративних витрат включаються загальногосподарські витрати, пов'язані з обслуговуванням та управлінням підприємством, зокрема з:
утриманням апарату управління та персоналу, зайнятого обслуговуванням адміністративної інфраструктури, які визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом і встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів) (основна і додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які відповідно до підпункту 5.6.1 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" включаються до валових витрат, внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів відповідно до законодавства);
(абзац другий пункту 46 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
амортизацією основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів адміністративного призначення, визначеною відповідно до статті 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";
(абзац третій пункту 46 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
утриманням основних засобів, інших необоротних матеріальних активів адміністративного призначення;
оплатою професійних послуг (юридичні, аудиторські), наданих відповідно до укладених договорів;
оплатою послуг зв'язку;
оплатою розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків відповідно до укладених договорів;
сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів), крім тих, що включаються у собівартість послуг;
використанням малоцінних і швидкозношуваних предметів, канцелярськими витратами, витратами з підготовки та перепідготовки кадрів (у розмірах, визначених підпунктом 5.4.2 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"), розв'язанням спорів у судах, передплатою періодичних професійних видань, створенням страхових фондів документації, передбачених законодавством; 
(абзац дев'ятий пункту 46 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
Адміністративні витрати включаються до тарифів у розмірі, що не перевищує 5 відсотків планованої виробничої собівартості. Темпи зростання адміністративних витрат не повинні перевищувати визначеного рівня інфляції.
(пункт 46 доповнено абзацом десятим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
 
Витрати із збуту послуг з централізованого опалення
 
47. До складу витрат із збуту послуг з централізованого опалення включаються:
1) витрати з операційної діяльності, безпосередньо пов'язаної із збутом таких послуг, зокрема з:
оплати праці та сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплати службових відряджень персоналу;
оплати інформаційної діяльності;
утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів (оренда, страхування, ремонт, оплата комунальних послуг, охорона);
відрахування коштів банківським та іншим установам за надані послуги, пов'язані із справлянням платежів за надання послуг з централізованого опалення;
виготовлення розрахункових документів;
оплати роботи інформаційно-обчислювальних центрів;
періодичної повірки, обслуговування та ремонту (включаючи демонтаж, транспортування та монтаж після повірки) будинкових приладів обліку теплової енергії, якщо зазначені прилади є власністю підприємства. Такі витрати включаються до тарифів на надання послуг з централізованого опалення лише для тих споживачів, що проживають у будинках, обладнаних будинковими приладами обліку.
2) амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, яка розраховується відповідно до статті 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".
(підпункт 2 пункту 47 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
48. Витрати із збуту послуг з централізованого опалення визначаються із застосуванням нормативного методу або на підставі результатів аналізу фактичного рівня витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді.
 
Інші витрати з операційної діяльності
 
49. Пункт 49 виключено 
(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
50. До складу інших витрат з операційної діяльності не можуть включатися:
суми безнадійної дебіторської заборгованості;
витрати з утримання об'єктів соціальної інфраструктури;
суми коштів, що відраховуються профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи;
суми неустойки (штраф, пеня);
суми нестачі та втрати від зіпсуття цінностей;
витрати, пов'язані з купівлею-продажем іноземної валюти, та втрати від операційної курсової різниці;
суми спонсорської та благодійної допомоги;
собівартість реалізованих виробничих запасів.
 
Фінансові витрати
 
51. До фінансових витрат належать витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами та витрати, пов'язані із запозиченнями, для цілей інвестиційної (пов'язаної з основною) діяльності.
(пункт 51 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
Назву підрозділу розділу III виключено
(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
52. Пункт 52 виключено 
(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
53. До тарифів на надання послуг з централізованого опалення включаються витрати із створення резервного капіталу, що спрямовується на капітальні інвестиції (в тому числі на придбання та встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії), гранична величина яких визначається з урахуванням обсягу коштів, необхідних для забезпечення відтворення та розвитку основних засобів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації.
(пункт 53 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 р. N 1296)
531. Обсяг капітальних інвестицій, що спрямовуються на придбання та встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії, визначається окремо для кожного будинку і передбачається в інвестиційній програмі на строк не більш як п'ять років.
(Порядок доповнено пунктом 531 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 р. N 1296)
54. Витрати із здійснення капітальних вкладень, "створення спеціальних інвестиційних фондів, забезпечення прибутковості інвестованого капіталу включаються до тарифів на строк не менш як п'ять років (у сумі, що не перевищує 20 відсотків загального обсягу витрат) згідно із затвердженою в установленому порядку програмою розвитку системи централізованого опалення. У процесі формування тарифів підприємство визначає джерела фінансування капітальних інвестицій за рахунок амортизації та планованого прибутку.
(абзац перший пункту 54 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
Програма розвитку інженерних систем централізованого опалення передбачає здійснення заходів, пов'язаних з удосконаленням технології, реконструкцією об'єктів, автоматизацією і диспетчеризацією, ресурсозбереженням, зміцненням екологічної безпеки і надійності роботи систем, та необхідні кошти (з виділенням тієї частини, що фінансується з прибутку).
До зазначеної програми додаються техніко-економічні розрахунки або бізнес-плани, якими підтверджується ефективність передбачуваних вкладень, визначаються джерела інвестиційних ресурсів і строк реалізації проектів.
 
Розрахунок тарифів на надання послуг з централізованого опалення
 
55. До тарифів на надання послуг з централізованого опалення включаються витрати з ремонту, реконструкції та іншого відновлення основних фондів у межах, визначених законодавством.
56. Повна планована собівартість одиниці послуги (ПС) визначається за формулою
  
 
 
де S ГВk - сума витрат за всіма групами витрат на одиницю послуги, гривень за 1 Гкал;
1 - кількість груп витрат.
Одиниця калькулювання собівартості послуги з централізованого опалення - 1 Гкал теплової енергії, використана балансоутримувачем (підприємством, яке надає послуги) для задоволення потреб споживача у забезпеченні нормативної температури повітря у приміщеннях квартири (будинку садибного типу). У разі відсутності приладів обліку розрахунки за послуги з опалення між балансоутримувачем (підприємством, яке надає послуги) та власником квартири (орендарем, квартиронаймачем) здійснюються з розрахунку за 1 кв. метр опалюваної площі (1 куб. метр опалюваного об'єму).
57. Економічно обґрунтований тариф (Т) визначається за формулою
Т = ПС + П, 
 
де П - витрати на здійснення капітальних вкладень з відрахуванням податку на прибуток, гривень за 1 Гкал.
Тариф збільшується на суму податку на додану вартість.
 
Формування тарифів на надання послуг з централізованого постачання гарячої води
 
58. Формування тарифів підприємствами, що надають послуги з централізованого постачання гарячої води (далі - підприємства), здійснюється на підставі річних планів надання послуг з централізованого постачання гарячої води, економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних нормативів (норм) витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів) та цін у планованому періоді. Тариф на надання послуг з централізованого постачання гарячої води розраховується виходячи із затвердженої для даної категорії споживачів вартості теплової енергії та вартості холодної води, що використовуються для надання послуг з централізованого постачання гарячої води з урахуванням нормативних втрат теплової енергії та води в мережах систем централізованого постачання гарячої води, визначених згідно з нормативами (нормами).
59. Річний план надання послуг з централізованого постачання гарячої води складається на підставі укладених договорів з урахуванням обсягів фактично спожитої води і теплової енергії за показаннями будинкових приладів обліку (у разі їх відсутності - за встановленими нормами) та техніко-економічних факторів, зокрема таких, як:
збільшення обсягів надання послуг у результаті економічного розвитку населеного пункту, здійснення заходів для зниження рівня витрат на технологічні потреби, втрат теплової енергії та води, виконання регіональних програм оснащення приладами обліку гарячої води, підвищення вимог до якості послуг та економії паливно-енергетичних ресурсів;
підвищення технологічного рівня процесу надання послуг шляхом здійснення заходів, спрямованих на автоматизацію та механізацію, застосування прогресивних енергозберігаючих технологій;
підвищення рівня організації роботи з надання послуг та поліпшення умов праці шляхом удосконалення операційно-виробничого планування, систем управління, матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності.
60. Планування витрат для включення їх до повної планованої собівартості послуг з централізованого постачання гарячої води здійснюється з урахуванням витрат з операційної діяльності, фінансових витрат, пов'язаних з основною діяльністю.
(абзац перший пункту 60 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
До планованих витрат з операційної діяльності включаються:
планована собівартість реалізованих послуг з централізованого постачання гарячої води;
адміністративні витрати, витрати із збуту та інші операційні витрати.
61. Планування витрат здійснюється із застосуванням нормативного методу. Розмір витрат визначається на підставі державних і галузевих нормативів використання електроенергії, матеріалів, норм та розцінок з оплати праці, нормативів витрат з управління та обслуговування процесу надання послуг.
Витрати, об'єктивне нормування яких неможливе, плануються з урахуванням фактичних витрат за попередній рік, прогнозу індексів цін виробників промислової продукції та на підставі планованих кошторисів.
Планування витрат з оплати праці працівників підприємства здійснюється за переліком, що додається до цього Порядку, з урахуванням положень Генеральної, галузевої угод та колективного договору.
(пункт 61 доповнено абзацом третім згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
62. Підприємства можуть застосовувати двоставкові тарифи на надання послуг з централізованого постачання гарячої води.
63. У разі зміни ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), розміру мінімальної заробітної плати, ставок орендної плати (за об'єктами виробничого призначення), інших обов'язкових платежів і зборів, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси для відшкодування в повному обсязі витрат з операційної діяльності тарифи на надання послуг з централізованого опалення переглядаються в установленому законодавством порядку.
 
Повна планована собівартість послуг з централізованого постачання гарячої води
 
64. До планованої собівартості реалізованих послуг із централізованого постачання гарячої води включаються прямі матеріальні витрати, прямі витрати з оплати праці, інші прямі витрати, змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати і нерозподілені постійні загальновиробничі витрати.
(пункт 64 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
65. До складу прямих матеріальних витрат включаються витрати, пов'язані з:
використанням теплової енергії відповідно до укладених договорів з урахуванням обсягів фактично спожитої теплової енергії за показаннями будинкових приладів обліку, а у разі їх відсутності - за встановленими нормами;
використанням електроенергії. У розрахунку витрат, пов'язаних з використанням електроенергії для технологічних потреб, також враховуються витрати на зумовлену електромагнітною незбалансованістю електроустановок технологічно шкідливу циркуляцію електроенергії між джерелами електропостачання та приймачами змінного електричного струму (у разі відсутності приладів обліку величина її потужності визначається відповідно до нормативів).
Витрати з використання теплової та електричної енергії визначаються на основі планованих цін (тарифів), але не вище цін, що склалися на відповідному ринку;
використанням питної води для надання послуг з централізованого постачання гарячої води відповідно до укладених договорів з урахуванням обсягів фактично спожитої води за показаннями будинкових приладів обліку, а у разі їх відсутності - за встановленими нормами;
використанням матеріалів, запасних частин, купованих комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення технологічного процесу (витрати визначаються на основі норм використання ресурсів та діючих цін (тарифів) з виключенням вартості матеріалів, переданих для переробки).
66. До складу прямих витрат з оплати праці включаються:
витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу, діяльність якого безпосередньо пов'язана з технологічним процесом надання послуг, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатний розписом, встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для керівників, фахівців, технічних службовців;
витрати з додаткової заробітної плати виробничого персоналу, що визначаються виходячи з розміру встановлених доплат, надбавок, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, які відповідно до підпункту 5.6.1 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" включаються до валових витрат, премій, пов'язаних з виконанням виробничих завдань і функцій, оплати невідпрацьованого часу.
(абзац третій пункту 66 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
Абзац четвертий пункту 66 виключено
(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
67. До складу інших прямих витрат включаються:
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу;
амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення;
виробничі витрати, безпосередньо пов'язані з конкретним об'єктом витрат.
Сума амортизаційних відрахувань для розрахунку тарифу визначається з урахуванням руху основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів у планованому періоді.
Розрахунок амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів підприємств здійснюється відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".
(абзац шостий пункту 67 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
68. До складу загальновиробничих витрат включаються:
1) витрати, пов'язані з:
управлінням діяльністю з надання послуг, які визначаються виходячи з нормативної чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів) (основна і додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які відповідно до підпункту 5.6.1 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" включаються до валових витрат, внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів);
(абзац другий підпункту 1 пункту 68 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
утриманням, експлуатацією, ремонтом, страхуванням, орендою основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення, утриманням пожежної і сторожової охорони об'єктів виробничого призначення, санітарних зон, оплатою послуг інших спеціалізованих підприємств, пов'язаною з виконанням робіт, що віднесені до процесу надання послуг з централізованого постачання гарячої води, освоєнням нових потужностей та проведенням планових перевірок стану обладнання, регламентних робіт, передбачених проектно-технічною документацією;
опаленням, освітленням, дезінфекцією, дератизацією виробничих приміщень, вивезенням сміття, та інші витрати, пов'язані з експлуатацією виробничих приміщень, виходячи з обсягів зазначених робіт, послуг і цін на них;
обслуговуванням виробничого процесу та інших допоміжних виробництв (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, забезпечення охорони праці, дотримання вимог техніки безпеки, обов'язкове страхування водіїв автотранспортних засобів, послуги інших підприємств, службові відрядження працівників ремонтних цехів та інших допоміжних виробництв, послуги зв'язку);
охороною навколишнього середовища;
удосконаленням технології та наданням послуг відповідно до законодавства;
2) розрахована відповідно до законодавства амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення;
3) податки, збори (обов'язкові платежі).
 
Адміністративні витрати
 
69. До складу адміністративних витрат включаються загальногосподарські витрати, пов'язані з обслуговуванням та управлінням підприємством, зокрема з:
утриманням апарату управління та персоналу, зайнятого обслуговуванням адміністративної інфраструктури, які визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом і встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів) (основна і додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які відповідно до підпункту 5.6.1 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" включаються до валових витрат, внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів відповідно до законодавства);
(абзац другий пункту 69 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
амортизацією основних засобів, матеріальних необоротних активів, нематеріальних активів адміністративного призначення, визначеною відповідно до статті 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";
(абзац третій пункту 69 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
утриманням основних засобів, інших необоротних матеріальних активів адміністративного призначення;
оплатою професійних послуг (юридичні, аудиторські), наданих відповідно до укладених договорів;
оплатою послуг зв'язку;
оплатою розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків відповідно до укладених договорів;
сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів), крім тих, що включаються у собівартість послуг з централізованого постачання гарячої води;
використанням малоцінних і швидкозношуваних предметів, канцелярськими витратами, витратами з підготовки та перепідготовки кадрів (у розмірах, визначених підпунктом 5.4.2 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"), розв'язанням спорів у судах, передплатою періодичних професійних видань, створенням страхових фондів документації, передбачених законодавством; 
(абзац дев'ятий пункту 69 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
Адміністративні витрати включаються до тарифів у розмірі, що не перевищує 5 відсотків планованої виробничої собівартості. Темпи зростання адміністративних витрат не повинні перевищувати визначеного рівня інфляції.
(пункт 69 доповнено абзацом десятим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
 
Витрати із збуту послуг з централізованого постачання гарячої води
 
70. До складу витрат із збуту послуг з централізованого постачання гарячої води включаються:
1) витрати з операційної діяльності, безпосередньо пов'язані з наданням таких послуг, зокрема з:
оплати праці та сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплати службових відряджень персоналу;
оплати інформаційної діяльності;
утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів (оренда, страхування, ремонт, оплата комунальних послуг, охорона);
відрахування коштів банківським та іншим установам за надані послуги, пов'язані із справлянням платежів за постачання гарячої води;
виготовлення розрахункових документів;
оплати роботи інформаційно-обчислювальних центрів;
періодичної повірки, обслуговування та ремонту (включаючи демонтаж, транспортування та монтаж після повірки) будинкових приладів обліку гарячої води, якщо прилади обліку є власністю підприємства. Такі витрати включаються до тарифів лише для тих споживачів, що проживають у будинках, обладнаних будинковими приладами обліку;
2) амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, яка розраховується відповідно до статті 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".
(підпункт 2 пункту 70 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
71. Витрати із збуту послуг з централізованого постачання гарячої води визначаються із застосуванням нормативного методу або на підставі результатів аналізу фактичного рівня витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді.
 
Інші витрати з операційної діяльності
 
72. Пункт 72 виключено 
(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
73. До складу інших витрат з операційної діяльності не можуть включатися:
суми безнадійної дебіторської заборгованості;
витрати на утримання об'єктів соціальної інфраструктури;
суми, що відраховуються профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи;
суми неустойки (штраф, пеня);
суми нестачі та втрати від зіпсуття цінностей;
витрати, пов'язані з купівлею-продажем іноземної валюти, та втрати від операційної курсової різниці;
суми спонсорської та благодійної допомоги;
собівартість реалізованих виробничих запасів.
 
Фінансові витрати
 
74. До фінансових витрат належать витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами та витрати, пов'язані із запозиченнями, для цілей інвестиційної (пов'язаної з основною) діяльності.
(пункт 74 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
Назву підрозділу розділу III виключено
(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
75. Пункт 75 виключено 
(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
76. До тарифів на надання послуг з централізованого постачання гарячої води включаються витрати із створення резервного капіталу, що спрямовуються на капітальні інвестиції (в тому числі на придбання та встановлення будинкових приладів обліку гарячої води), гранична величина яких визначається з урахуванням обсягу коштів, необхідних для забезпечення відтворення та розвитку основних засобів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації.
(пункт 76 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 р. N 1296)
761. Обсяг капітальних інвестицій, що спрямовуються на придбання та встановлення будинкових приладів обліку гарячої води, визначається окремо для кожного будинку і передбачається в інвестиційній програмі на строк не більш як п'ять років.
(Порядок доповнено пунктом 761 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 р. N 1296)
77. Витрати із здійснення капітальних вкладень, створення спеціальних інвестиційних фондів, забезпечення прибутковості інвестованого капіталу включаються до тарифів на строк не менш як п'ять років (у сумі, що не перевищує 20 відсотків загального обсягу витрат) згідно із затвердженою в установленому порядку програмою розвитку системи централізованого постачання гарячої води. У процесі формування тарифів підприємство визначає джерела фінансування капітальних інвестицій за рахунок амортизації та планованого прибутку.
(абзац перший пункту 77 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
Програма розвитку інженерних систем централізованого постачання гарячої води передбачає здійснення заходів, пов'язаних з удосконаленням технології, реконструкцією об'єктів, автоматизацією і диспетчеризацією, ресурсозбереженням, підвищенням екологічної безпеки і надійності роботи систем, та необхідні кошти (з виділенням тієї частини, що фінансується з прибутку).
До зазначеної програми додаються техніко-економічні розрахунки або бізнес-плани, якими підтверджується ефективність передбачуваних вкладень, визначаються джерела інвестиційних ресурсів і строк реалізації проектів.
 
Розрахунок тарифів на надання послуг з централізованого постачання гарячої води
 
78. До тарифів на надання послуг з централізованого постачання гарячої води включаються витрати з проведення ремонту, реконструкції та іншого відновлення основних фондів у межах, визначених законодавством.
79. Повна планована собівартість одиниці калькулювання послуги (ПС) визначається за формулою
  
 
 
де S ГВk - сума витрат за всіма групами витрат на одиницю послуги, гривень за 1 Гкал;
1 - кількість груп витрат.
Одиниця калькулювання собівартості послуги з централізованого постачання гарячої води - 1 куб. метр води, підігрітої до нормативної температури.
80. Економічно обґрунтований тариф (Т) визначається за формулою
Т = ПС + П, 
 
де П - витрати із здійснення капітальних вкладень з відрахуванням податку на прибуток, гривень за 1 Гкал.
Тариф збільшується на суму податку на додану вартість.
 
Коригування тарифів на надання послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води
 
81. У разі зміни протягом установленого строку дії тарифів ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), рівня заробітної плати на підприємствах відповідно до актів законодавства, Генеральної, галузевої угод, ставок орендної плати, інших обов'язкових платежів і зборів, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси запроваджується механізм коригування тарифів.
Коригуванню підлягають лише ті індивідуальні складові витрат, за якими відбулися цінові зміни у бік збільшення або зменшення, що сприятиме забезпеченню економічної обґрунтованості та прозорості запровадження зазначеного механізму.
82. Індекс зміни цін індивідуальної складової витрат (за якими відбулися зміни) розраховується за формулою
 
 
Цjнов 
kj 
_____, 
 
 
Цj 
 
де kj - індекс зміни цін індивідуальної складової витрат;
Цjнов - нова підтверджена ціна одиниці j-го ресурсу;
Цj - ціна одиниці j-го ресурсу, врахована під час формування тарифів, які потребують коригування.
83. Груповий індекс зміни кожного елемента собівартості визначається за формулою
 
 
  (Bj · kj
Ii 
__________, 
 
 
  Bj 
 
де Ii - груповий індекс зміни i-го елемента одиниці калькулювання собівартості послуги (Ai).
Для статей витрат, за якими неможливо виділити індивідуальні складові витрат, груповий індекс (Ii) розраховується діленням нового рівня цієї статті витрат на тариф, який потребує коригування.
84. Скоригований тариф є сумою планованого прибутку в розрахунку на одиницю послуги (П) та статей витрат в розрахунку на одиницю калькулювання собівартості послуги (Ai), за якими відбулися зміни і які залишилися незмінними:
Тскор = ( · Ai · Ii) + П,
Де Тскор - скоригований тариф.
Метою коригування тарифів є забезпечення повного відшкодування економічно обґрунтованих планованих витрат, які належать до повної собівартості та запланованого прибутку.
(розділ III доповнено підрозділом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
 
Застосування методу регулювання тарифів шляхом установлення їх граничного рівня
 
85. З метою реалізації підприємством заходів з ресурсозбереження може бути застосовано метод регулювання тарифів шляхом установлення їх граничного рівня.
86. Установлення граничного рівня тарифу здійснюється на визначений строк, протягом якого підприємство може отримувати додатковий прибуток за рахунок зменшення витрат до рівня нижче планового унаслідок здійснення заходів з ресурсозбереження з наступним спрямуванням отриманого прибутку на заходи з ресурсо- та енергозбереження.
87. Для використання цього методу необхідними умовами є наявність аудиторського висновку і затвердженої в установленому порядку програми розвитку систем централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води на період дії граничних тарифів.
(розділ III доповнено підрозділом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
 
Стимулювання ресурсозбереження на підприємствах, що надають послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води
 
88. З метою стимулювання скорочення питомих витрат матеріальних, енергетичних та трудових ресурсів підприємство під час застосування методу регулювання тарифів шляхом установлення їх граничного рівня використовує кошти, отримані в результаті виконання програм розвитку систем централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води, на відновлення активів підприємства та матеріальне заохочення працівників за переліком, визначеним фінансовим планом.
89. Розмір економії кожного виду ресурсу в натуральному виразі (DРj) установлюється шляхом порівняння розрахункової потреби в цьому ресурсі (Рj) і фактично спожитого його обсягу (Рjфакт):
j = Рj - Рjфакт.
90. Далі визначається розмір економії j-го виду ресурсу в натуральному виразі (DРj') у розрахунку на одиницю обсягу реалізованих послуг (Ореал):
 
 
j 
j
______. 
 
 
Ореал 
 
91. Розмір економії j-го виду ресурсу в грошовому виразі на одиницю реалізованих послуг (Еj) визначається за формулою
Еj = Цj · DРj',
де Цj - ціна одиниці j-го ресурсу.
92. Фактично отримана економія j-го виду ресурсу в грошовому виразі (Еjфакт) розраховується як добуток розміру економії j-го виду ресурсу в грошовому виразі на одиницю реалізованих послуг (Еj) та обсягу послуг, який був фактично оплачений споживачами (Оопл):
Еjфакт = Еi · Оопл,
де фактично оплачений обсяг послуг (Оопл) визначається співвідношенням фактичного доходу підприємства за сплаченими рахунками (Дфакт), отриманого за певний період, до розміру тарифу (Т):
 
 
Дфакт 
Оопл 
_____. 
 
 
Т 
 
93. Загальна фактична економія всіх видів ресурсів у грошовому виразі становитиме:
Еjфакт(заг) = Еjфакт.
94. Матеріальне стимулювання працівників за економію паливно-енергетичних ресурсів здійснюється у порядку, передбаченому Положенням про матеріальне стимулювання колективів і окремих представників підприємств, організацій та установ за економію паливно-енергетичних ресурсів.
(розділ III доповнено підрозділом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267,
 у зв'язку з цим пункт 81 вважати пунктом 95)
 
IV. Надання висновку щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат, пов'язаних з виробництвом, транспортуванням, постачанням теплової енергії та наданням послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води
 
95. Висновок щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат, пов'язаних з виробництвом, транспортуванням, постачанням теплової енергії, наданням послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води, надається Державною інспекцією з контролю за цінами або її територіальними органами в порядку, встановленому Мінекономіки.
(Порядок доповнено розділом IV згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.02.2007 р. N 297)
96. Державний контроль за виконанням вимог цього Порядку здійснюється Держжитлокомунінспекцією та її територіальними органами в порядку, встановленому Мінжитлокомунгоспом.
(Порядок доповнено пунктом 96 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 р. N 682)

Последнюю версию с изменениями и дополнениями смотрите на сайте Верховной Рады Украины

www.rada.gov.ua

Скачать: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2006 р. N 955 "Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води" (doc.)

  • Теґи:
  • теґів немає.
Версія для друку
назад
    Номер для дозвону в службу: 1562 - зі стаціонарних та мобільних