Нормативные документы. Постановления

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. N 9

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 6 січня 2010 р. N 9
Київ
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та визначається періодичність проведення планових заходів державного метрологічного нагляду
Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та визначається періодичність проведення планових заходів державного метрологічного нагляду, згідно з додатком.
 
Прем'єр-міністр України 
Ю. ТИМОШЕНКО 
 
Інд. 33
 
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 січня 2010 р. N 9 
 
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та визначається періодичність проведення планових заходів державного метрологічного нагляду
1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та визначається періодичність проведення планових заходів державного метрологічного нагляду, є:
1) вид об'єкта державного метрологічного нагляду;
2) проведення робіт (операцій), під час яких використовуються результати здійснюваних вимірювань (сфера державного метрологічного нагляду);
3) вид діяльності, що провадиться у сфері метрології;
4) кількісний показник виробництва засобів вимірювальної техніки.
2. Відповідно до критеріїв та з урахуванням значення прийнятного ризику суб'єкти господарювання належать до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього та незначного.
3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб'єкти, які здійснюють:
1) вимірювання, результати яких використовуються під час:
проведення робіт:
- із забезпечення охорони здоров'я;
- пов'язаних з державною реєстрацією земельних ділянок і нерухомого майна;
- із забезпечення захисту життя та здоров'я громадян;
- за рішенням органів прокуратури та суду;
- з оцінки відповідності продукції, процесів, послуг;
контролю за:
- безпекою умов праці;
- якістю та безпекою продуктів харчування і лікарських засобів;
- станом навколишнього природного середовища;
проведення торговельно-комерційних операцій і розрахунків між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі у сфері побутових і комунальних послуг, телекомунікаційних послуг і послуг поштового зв'язку;
ведення обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо), за винятком внутрішнього обліку, який ведеться підприємствами, організаціями та фізичними особами - підприємцями;
2) фасування товарів в упаковки;
3) повірку засобів вимірювальної техніки та державну метрологічну атестацію;
4) серійне виробництво, продаж, ремонт та прокат засобів вимірювальної техніки, які використовуються у сфері державного метрологічного нагляду, а також ввезення їх на територію України;
5) державні приймальні випробування засобів вимірювальної техніки, які використовуються поза сферою державного метрологічного нагляду;
6) несерійне виробництво засобів вимірювальної техніки, які використовуються у сфері державного метрологічного нагляду;
7) калібрування засобів вимірювальної техніки для інших суб'єктів господарювання та фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання.
4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб'єкти, які здійснюють:
1) вимірювання, результати яких використовуються під час проведення:
геодезичних і гідрометеорологічних робіт;
податкових, банківських і митних операцій;
2) продаж фасованих товарів в упаковках.
5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб'єкти, які здійснюють:
1) вимірювання, результати яких використовуються під час:
проведення робіт із забезпечення технічного захисту інформації, необхідність якого визначена законодавством;
реєстрації національних і міжнародних спортивних рекордів;
2) ремонт засобів вимірювальної техніки, які використовуються поза сферою державного метрологічного нагляду;
3) атестацію методик виконання вимірювань, що використовуються у сфері державного метрологічного нагляду;
4) іншу діяльність, не передбачену для суб'єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику.
6. Планові заходи державного метрологічного нагляду проводяться з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;
із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на два роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три роки.
 
 
 

 

  • Теґи:
  • теґів немає.
Версія для друку
назад
    Номер для дозвону в службу: 1562 - зі стаціонарних та мобільних