Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 14 квітня 2009 року № 100 "Про затвердження Методичних рекомендацій для визначення норм часу з прибирання доріг, тротуарів і прибудинкових проїздів в населених пунктах"

 

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
НАКАЗ
від 14 квітня 2009 року N 100
 

 

Про затвердження Методичних рекомендацій для визначення норм часу з прибирання доріг, тротуарів і прибудинкових проїздів в населених пунктах

 

 
З метою надання допомоги суб'єктам господарювання у сфері благоустрою населених пунктів щодо визначення витрат часу на роботи з прибирання доріг, тротуарів і прибудинкових проїздів наказую:
1. Затвердити Методичні рекомендації для визначення норм часу з прибирання доріг, тротуарів і прибудинкових проїздів в населених пунктах, що додаються.
2. Управлінню благоустрою, комунального обслуговування та інженерного захисту територій (Ігнатенко О. П.) надіслати цей наказ до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій для використання в роботі та подальшого доведення до відома місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра О. Б. Лотоцького.
 
Міністр 
О. Ю. Кучеренко 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
від 14 квітня 2009 р. N 100 
 
 
Методичні рекомендації
для визначення норм часу з прибирання доріг, тротуарів і прибудинкових проїздів в населених пунктах
 
1. Загальні положення
 
1.1. Методичні рекомендації для визначення норм часу з прибирання доріг, тротуарів і прибудинкових проїздів в населених пунктах (далі - Методичні рекомендації) розроблені з метою допомоги підприємствам, що надають зазначені послуги, розраховувати витрати часу з прибирання доріг, тротуарів і прибудинкових проїздів, відповідно до досягнутого рівня техніки, технології, організації виробництва і праці у сфері благоустрою населених пунктів.
1.2. У цих Методичних рекомендаціях використано терміни у значенні, наведеному в Законі України "Про благоустрій населених пунктів", наказі Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 N 76 "Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій", зареєстрованого Мін'юстом України 25.08.2005 за N 927/11207, наказі Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 N 105 "Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України", зареєстрованого Мін'юстом України 27.07.2006 за N 880/12754.
1.3. Відповідно до ст. 86 Кодексу законів про працю України запровадження, заміна і перегляд норм праці провадиться власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником).
1.4. Норми часу визначаються виходячи з нормальних умов праці відповідно до ст. 88 Кодексу законів про працю України.
1.5. Найменування професій і розряди працівників, які здійснюють роботи з прибирання доріг, тротуарів і прибудинкових проїздів та для яких визначають норми часу, наведені у Класифікаторі професій ДК 003:2005, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375.
 
2. Визначення норм часу з прибирання доріг, тротуарів і прибудинкових проїздів
 
2.1. Розрізняють такі методи нормування часу:
на основі детального аналізу, здійснюваного на підприємстві, і проектування оптимального трудового процесу - аналітичний метод;
сумарно без детального аналізу і проектування оптимального трудового процесу, виходячи із статистичних даних про вироблення, витрати часу на виконання роботи за попередній період або експертних оцінок - сумарний метод (досвідчено-статистичний).
Сумарний метод тільки фіксує фактичні витрати праці і не сприяє рішенню задачі підвищення ефективності виробництва. Тому його рекомендується застосовувати лише у виняткових випадках (наприклад, під час нормування аварійних і дослідних робіт).
У разі використання аналітичного методу вводяться обґрунтовані норми, впровадження яких сприяє підвищенню продуктивності праці і в цілому ефективності виробництва.
Виходячи з вищевикладеного, для визначення норм часу з прибирання доріг, тротуарів і прибудинкових проїздів рекомендується використовувати аналітичний метод.
2.2. Під час застосування аналітичного методу визначення норм часу з прибирання доріг, тротуарів і прибудинкових проїздів рекомендується поділяти на окремі операції і визначати для кожної свій склад робіт.
2.2.1. З урахуванням практичного досвіду підприємств, що надають послуги з прибирання доріг, тротуарів і прибудинкових проїздів рекомендований склад робіт з літнього прибирання передбачає:
а) підмітання підмітально-прибиральними машинами, в тому числі:
наповнення бака водою;
підмітання лотків резервної зони проїзної частини із зволоженням;
вивантаження змету з бункера;
б) підбирання сміття допоміжним підбирачем підмітально-прибиральної машини, в тому числі:
встановлення машини для прибирання важкодоступних місць і розвантаження;
керування механізмом під час розвантаження;
переведення допоміжного підбирача в робоче положення;
відкривання і закривання заслінки основного підбирача, кришок урн, різноманітних сміттєзбірників, решіток під деревами;
прибирання важкодоступних місць, куп сміття й опалого листя;
прибирання і навантаження крупних предметів;
переведення допоміжного підбирача в транспортне положення;
очищення бункерів від змету під час розвантаження;
в) миття та поливання поливально-мийними машинами, в тому числі:
наповнення цистерн водою;
миття та поливання;
г) очищення відстійників колодязів зливної каналізації мулососом, в тому числі:
відкривання кришки або решітки колодязя;
огляд колодязя і спускання в нього всмоктувального шланга;
наповнення цистерн мулососа водою;
встановлення мулососа біля колодязя, очищення відстійника колодязя мулососом, зливання мулу;
спостереження за заповненням грязьового відсіку;
піднімання всмоктувального шланга та закривання кришки або решітки колодязя;
очищення грязьового відсіку, промивання цистерни і шлангу.
2.2.2. З урахуванням практичного досвіду підприємств, що надають послуги з прибирання доріг, тротуарів і прибудинкових проїздів рекомендований склад робіт з зимового прибирання передбачає:
а) підмітання і згрібання снігу плужно-щітковими снігоочищувачами, в тому числі:
підмітання проїзної частини;
згрібання снігу;
згрібання снігу плугом з одночасним підмітанням;
б) згрібання снігу з формуванням снігового валу автогрейдерами і бульдозерами з проїжджої частини вулиць з формуванням снігового валу;
в) перекидання снігу роторним снігоочищувачами, в тому числі:
встановлення роторного снігоочищувача біля снігового валу;
перекидання снігу;
переїзд в процесі роботи від одного валу до іншого в межах 1 км;
г) навантаження снігу снігонавантажувачами, в тому числі:
встановлення снігонавантажувача біля снігової купи або валу;
навантажування снігу в автомобілі пересуванням уздовж валу;
переїзд від валу або купи в межах ділянки до 1 км;
ґ) навантаження машини інертними матеріалами та реагентами, в тому числі:
встановлення машини під навантаження;
механізоване навантаження інертними матеріалами та реагентами;
д) посипання проїжджої частини інертними матеріалами та реагентами;
є) видалення снігових накатів та льоду, в тому числі:
видалення снігових накатів та льоду сколювачем або автогрейдером;
згрібання сколу з очищеної смуги у вал або купу.
2.3. Для належної організації визначення часу на роботи з прибирання доріг, тротуарів і прибудинкових проїздів усі методи виміру норм робочого часу рекомендується складати з таких основних етапів:
підготовка до вимірів часу, що витрачається на виконання роботи;
проведення вимірів часу, що витрачається на виконання роботи;
оброблення даних і розрахунок норм часу.
2.4. До підготовчих робіт з виміру часу, що витрачається на роботи з прибирання доріг, тротуарів і прибудинкових проїздів, рекомендується включати:
збір даних щодо техніки із прибирання доріг, тротуарів і прибудинкових проїздів (марка машини, тип базового шасі, експлуатаційні характеристики, кількість обслуговуючого персоналу тощо) рекомендується оформлювати, для наочності, у вигляді таблиці, зразок якої наведено у додатку 1;
уточнення переліку робіт під час прибирання доріг, тротуарів і прибудинкових проїздів;
підготовку приладів для вимірювання норм часу, бланків протоколів результатів вимірів норм часу з прибирання доріг, тротуарів і прибудинкових проїздів (додатки 2 - 7);
визначення маршрутів техніки для дослідження норм часу з прибирання доріг, тротуарів і прибудинкових проїздів;
організацію автотранспорту для супроводження техніки під час їх проходження за обраними маршрутами проведення визначення норм часу з прибирання доріг, тротуарів і прибудинкових проїздів.
2.5. Найпоширенішими на підприємствах способами проведення вимірів часу є: хронометраж і фотографія робочого часу. При цьому, фактичні витрати часу рекомендується вимірювати за допомогою секундомірів, хронометрів, годинників, хронографів.
За допомогою хронометражу рекомендується визначати тривалість операцій, що повторюються. Основною його метою є виявлення найбільш оптимальних методів роботи і визначення відповідних ним норм часу. Хронометраж дозволяє оцінити організацію робочого місця, диференційовано вивчити структуру окремої операції і умови її виконання.
Таким чином, з метою виявлення оптимальних методів робіт з прибирання доріг, тротуарів і прибудинкових проїздів і визначення відповідних ним норм часу, виміри часу, що витрачаються на роботи з прибирання доріг, тротуарів і прибудинкових проїздів, рекомендується проводити хронометраж.
2.6. З метою врахування операцій, що не пов'язані безпосередньо з наданням послуг з прибирання доріг, тротуарів і прибудинкових проїздів, але є невід'ємними при виконання зазначених робіт, під час визначення норм часу з прибирання доріг, тротуарів і прибудинкових проїздів рекомендується проводити виміри витрат часу:
на підготовчо-завершальну роботу (отримання завдання і вказівок щодо виконання робіт, заправлення спеціального автотранспорту пальним і мастильними матеріалами, запуск двигуна, огляд, перевірку технічного стану спеціального автотранспорту, оформлення дорожніх документів, паркування спеціального автотранспорту);
час на пробіг спеціального автотранспорту від гаражу до місць прибирання доріг, тротуарів і прибудинкових проїздів, від місць прибирання доріг, тротуарів і прибудинкових проїздів до об'єктів вивантаження сміття для підмітально-прибиральних машин, а також від місць прибирання доріг, тротуарів і прибудинкових проїздів до гаражу. Для цього виміряють окремо швидкість (за спідометром) та час руху машини з врахуванням типу дорожнього покриття;
час, необхідний для відпочинку та задоволення особистих потреб працюючих.
2.7. Враховуючи, що для прибирання доріг, тротуарів і прибудинкових проїздів використовують спеціальний автотранспорт, який різниться між собою технічними характеристиками, виміри норм часу рекомендується виконувати окремо для різних типів спеціального автотранспорту.
2.8. Під час визначення кількості часу на кожну операцію з прибирання доріг, тротуарів і прибудинкових проїздів рекомендується реєструвати тривалість кожної операції з прибирання доріг, тротуарів і прибудинкових проїздів за показниками секундомірів. Отримані результати щодо тривалості кожної операції рекомендується заносити у протокол (додатки 2 - 7) окремо для кожної марки машини.
2.9. На підставі отриманих результатів хронометражу рекомендується проводити розрахунки норм часу з прибирання доріг, тротуарів і прибудинкових проїздів, подаючи їх показники у людино-годинах на одиницю обсягу прибирання доріг, тротуарів і прибудинкових проїздів.
Норму часу на ручні види робіт рекомендується розраховувати за формулою:
 
Нр = ОП х Кпз, 
(1) 
 
де ОП - оперативний час, люд.-год.;
Кпз - коефіцієнт, що враховує витрати часу на підготовчо-завершальну роботу, відпочинок і особисті потреби та час перерв, які пов'язані з технологією і організацією робіт, відсоток до оперативного часу.
Норму часу на машинні види робіт рекомендується розраховувати за формулою:
 
Нм = 1 / (A х Kкч)
(2) 
 
де A - погодинна теоретична продуктивність машини;
Kкч - коефіцієнт корисного часу машин.
2.10. Рекомендований розрахунок потреби в прибиральній техніці та витрат ручної праці під час прибирання доріг, тротуарів і прибудинкових проїздів проводиться у відповідності до додатка 1 Методичних рекомендацій з прибирання територій об'єктів благоустрою населених пунктів, затверджених наказом Мінжитлокомунгоспу України від 07.07.2008 N 213.
 
Начальник Управління благоустрою,
комунального обслуговування та
інженерного захисту територій 
 
 
О. П. Ігнатенко 

 

www.minjkg.gov.ua

Скачати: Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 14 квітня 2009 року № 100 "Про затвердження Методичних рекомендацій для визначення норм часу з прибирання доріг, тротуарів і прибудинкових проїздів в населених пунктах" (doc.)