Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 27 вересня 2005 року N 148 "Про затвердження Методики визначення нормативів питного водопостачання населення"

 

Про затвердження Методики визначення нормативів питного водопостачання населення
 
Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства
від 27 вересня 2005 року N 148
 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 жовтня 2005 р. за N 1210/11490
 
На виконання статті 29 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" та постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 1107 "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання" та відповідно до Положення про Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства, затвердженого Указом Президента України від 19 серпня 2002 року N 723, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Методику визначення нормативів питного водопостачання населення (далі - Методика), що додається.
2. Державній академії житлово-комунального господарства (Г. І. Короткий) організувати проведення навчання з питань розроблення та впровадження нормативів водопостачання згідно із затвердженою Методикою.
3. Керівникам Міністерства будівельної політики, архітектури та житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань житлово-комунального господарства:
3.1. Забезпечити доведення цього наказу до відома підприємств питного водопостачання та організацій житлово-комунального господарства;
3.2. Направити на навчання до Державної академії житлово-комунального господарства фахівців з питань питного водопостачання.
4. Управлінню водопровідно-каналізаційного господарства (М. І. Бригадир) забезпечити розміщення наказу про затвердження Методики визначення нормативів питного водопостачання населення на веб-сайті Держжитлокомунгоспу України.
5. Юридичному відділу (Т. М. Герасименко) разом з Управлінням водопровідно-каналізаційного господарства (М. І. Бригадир) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Комітету Г. М. Семчука.
 
Голова Комітету 
О. Ю. Кучеренко 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства
від 27 вересня 2005 р. N 148
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 жовтня 2005 р. за N 1210/11490 
 
 
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ НОРМАТИВІВ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ
 
1. Загальні положення
 
1.1. Методика визначення нормативів питного водопостачання населення розроблена відповідно до Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 1107 (далі - Порядок).
1.2. Методика призначена для визначення науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання населення (далі - нормативи водопостачання) у конкретних населених пунктах з метою встановлення необхідних обсягів постачання питної води, а також для планування господарської діяльності підприємств питного водопостачання.
1.3. Методика обов'язкова для застосування науково-дослідними організаціями, які будуть розробляти нормативи питного водопостачання для конкретних населених пунктів.
1.4. Нормативи водопостачання, визначені за даною методикою, використовуються також для розрахунку та встановлення норм споживання питної води населенням (далі - норми водоспоживання) в залежності від ступеня благоустрою житлових будинків.
 
2. Основні терміни та їх визначення
 
У цій Методиці наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
вода питна, підприємство питного водопостачання, питне водопостачання, нормативи питного водопостачання, система питного водопостачання, технологічний норматив використання питної води (ТНВПВ) - у значенні, визначеному статтею 1 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання";
індивідуальні ТНВПВ (ІТНВПВ) для підприємства питного водопостачання - технологічні нормативи, встановлені для конкретного підприємства питного водопостачання;
індивідуальні ТНВПВ (ІТНВПВ) на утримання житлових будинків, споруд та прибудинкової території - технологічні нормативи, встановлені для конкретного житлово-експлуатаційного підприємства;
житлово-комунальні послуги, внутрішньобудинкові системи, засіб обліку, комунальні послуги, норми споживання, споживач, утримання будинків і прибудинкових територій, якість житлово-комунальної послуги - у значенні, визначеному статтею 1 Закону України "Про житлово-комунальні послуги";
методика виконання вимірювань, засіб вимірювальної техніки, повірка засобів вимірювальної техніки, повірочна лабораторія - у значенні, визначеному статтею 1 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".
 
3. Основні вимоги до розробки нормативів питного водопостачання населення
 
Під час розроблення нормативів питного водопостачання у конкретному населеному пункті необхідно враховувати вимоги, встановлені пунктом 5 Порядку. Окрім цього, при розробці цих нормативів повинні враховуватись:
чинні норми водоспоживання, встановлені в даному населеному пункті;
наявність затверджених місцевим органом самоврядування графіків подавання холодної та гарячої води;
кількість води, фактично спожитої населенням у попередні три роки;
чисельність постійного населення міста з диференціацією за рівнями благоустрою житла щодо холодного та гарячого водопостачання (наявності душів, ванн та іншого обладнання);
дані вибіркових приладних вимірювань кількості фактично спожитої питної води мешканцями даного населеного пункту в будинках з різним ступенем благоустрою.
 
4. Підготовчі роботи до проведення розрахунку нормативів водопостачання
 
Розрахунку нормативів водопостачання для даного населеного пункту передують такі підготовчі роботи:
визначення різновидів норм водоспоживання відповідно до ступеня благоустрою житла та інших подібних факторів, що впливають на водоспоживання (орієнтовний перелік різновидів норм водоспоживання наведений у додатку 1);
збір даних щодо балансу споживання питної води в даному населеному пункті у попередні три роки за статистичною звітністю, сучасного стану системи водопостачання;
визначення планового обсягу постачання питної води на наступний рік з урахуванням планів реалізації місцевих програм розвитку системи питного водопостачання;
визначення кількості споживачів за рівнем благоустрою житла (номенклатурою норм водоспоживання) та обладнанням житла засобами обліку питної води;
визначення обсягів питної води, реалізованої населенню за нормами водоспоживання та за показаннями засобів обліку питної води (будинкових та квартирних);
проведення вибіркових приладних вимірювань фактичного водоспоживання населенням;
розробка та затвердження ІТНВПВ для підприємства питного водопостачання та житлово-експлуатаційних підприємств населеного пункту відповідно до Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 15.11.2004 N 205, зареєстрованим Міністерством юстиції України 7 грудня 2004 року за N 1556/10155.
 
5. Проведення вибіркових приладних вимірювань фактичного водоспоживання населенням
 
5.1. Приладні вимірювання фактичного водоспоживання населенням повинні провадитись повіреними у встановленому порядку засобами вимірювальної техніки.
5.2. Вимірюваннями повинні бути охоплені щонайменш 13 будинків кожного виду благоустрою (різновиду норм водоспоживання, які визначені обстеженням житлового фонду населеного пункту).
5.3. Для проведення приладних вимірювань відбирають будинки в різних районах міста (з різною віддаленістю від головних водопровідних насосних станцій). Збільшення кількості відібраних для обстеження будинків підвищує статистичну достовірність результатів.
5.4. Перед початком приладних вимірювань усувають усі витоки питної води з внутрішньобудинкових мереж.
5.5. Вимірювання виконують цілодобово упродовж двох тижнів у характерні для обсягів водоспоживання періоди (літо, зима, періоди відсутності подавання гарячої води).
5.6. При проведенні вимірювань слід виключити можливість впливу на водоспоживання населення інших споживачів (орендарів приміщень у житлових будинках - юридичних осіб тощо) шляхом обов'язкового встановлення на їхніх вводах водолічильників (як це передбачено чинними Правилами користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України).
Фактичні обсяги водоспоживання у житловому будинку, визначені приладними вимірюваннями, обов'язково зменшують на обсяги споживання води іншими споживачами.
5.7. При наявності в будинку квартир, обладнаних квартирними водолічильниками, необхідно визначати кількість води, спожитої за їх показаннями за період проведення вимірювань, та кількість осіб, які мешкають у цих квартирах.
5.8. Збір даних приладних вимірювань провадиться комісією у складі представників підприємств, які здійснюють господарську діяльність із забезпечення мешканців обраних будинків послугами централізованого постачання холодної та гарячої води, водовідведення, утримання будинків, споруд та прибудинкової території, а також представників власника та мешканців будинку.
5.9. Про стан системи водопостачання та засобів обліку води складають акт обстеження для кожного будинку за формою додатка 2.
Про фактичне споживання питної води упродовж двох тижнів для кожного житлового будинку складають акт за формою додатка 3.
5.10. За результатами вимірювань (на підставі актів додатків 2 та 3) розробник нормативів питного водопостачання складає підсумкову таблицю вимірювань фактичного водоспоживання мешканцями населеного пункту за формою додатка 4.
 
6. Розрахунок нормативів питного водопостачання населення для даного населеного пункту
 
6.1. Обробка масиву даних вибіркових приладних вимірювань фактичного водоспоживання населенням здійснюється із застосуванням методів математичної статистики для кожного виду благоустрою житла.
6.2. У будинках кожного виду благоустрою визначають питоме водоспоживання на одну особу за добу (у квартирах без квартирних водолічильників), відкидають найменші та найбільші значення цієї величини і визначають середнє арифметичне значення питомого водоспоживання у будинках даного виду благоустрою. Сумують значення питомого водоспоживання, одержані у вимірюваннях, проведених у різні пори року, та знаходять його середнє арифметичне значення для даного виду благоустрою житла (номенклатури різновидів норм водоспоживання).
Одержані середньостатистичні значення питомого водоспоживання заносять у розрахункову таблицю, яка містить найменування усієї номенклатури різновидів норм, кількість осіб, що мешкають у будинках з даним видом благоустрою, та кількість осіб, споживання води якими обліковується за показниками квартирних водолічильників (дивись додаток 4).
6.3. За даними таблиці додатка 4 визначають норматив питного водопостачання населення шляхом сумування визначеного для кожного виду благоустрою питомого споживання холодної та гарячої води.
6.4. На підставі нормативів питного водопостачання для даного населеного пункту визначають норми водоспоживання населенням за видами благоустрою житла.
6.5. Для узгодження норм водоспоживання з плановим подаванням питної води в населений пункт складають плановий баланс водоспоживання (дивись додаток 5). Обсяг подавання питної води в населений пункт (Wзаг.) встановлюється з урахуванням існуючого стану системи водопостачання, затверджених технологічних нормативів використання питної води підприємством питного водопостачання, плану реалізації питної води споживачам, місцевих програм розвитку системи питного водопостачання з урахуванням заходів щодо зменшення та запобігання втратам води в системі водопостачання.
6.6. Розраховують нормативні обсяги використання питної води підприємством питного водопостачання згідно із затвердженими індивідуальними ТНВПВ та планові обсяги реалізації води промисловості, бюджетним організаціям, комунально-побутовим підприємствам, сільському господарству та іншим споживачам - за договорами та нормативними розрахунками.
6.7. Розраховують плановий обсяг реалізації питної води населенню (Wреал. нас.) як різницю між загальним річним обсягом подавання питної води у населений пункт (Wзаг.) та плановим обсягом використання питної води підприємством питного водопостачання та реалізації питної води іншим споживачам та заповнюють графу 6 додатка 5.
6.8. Обчислюють плановий обсяг водоспоживання населенням даного населеного пункту за плановими нормами водоспоживання (Wплан. норм.) як різницю між плановим обсягом реалізації питної води населенню (Wреал. нас.) та обсягами відпуску води на утримання підсобного господарства в приватному секторі і обсягами води, що буде реалізована за показниками квартирних водолічильників в житловому фонді (обчислюється за даними останнього звітного кварталу).
6.9. Розраховують обсяг річного водоспоживання населенням за діючими нормами (Wдіюч. норм.) шляхом множення відповідних норм водоспоживання на кількість осіб, які мешкають в житловому фонді даного виду благоустрою, та складання добутків. Результати розрахунків заносять у графу 5 таблиці додатка 6.
6.10. Розраховують обсяг річного водоспоживання населення за нормативами питного водопостачання (Wнормативне) шляхом множення нормативу питного водопостачання на кількість осіб, які мешкають в житловому фонді даного виду благоустрою, та складання добутків. Результати розрахунків заносять у графу 7 таблиці додатка 6.
6.11. Визначають загальний (середній) коефіцієнт невідповідності діючих норм водоспоживання нормативам питного водопостачання за формулою
Кн = Wдіюч. норм. / Wнормативне.
6.12. Визначають загальний (середній) коефіцієнт відповідності планових норм водоспоживання нормативам питного водопостачання за формулою
Кв = Wплан. норм. / Wнормативне.
6.13. Планові норми водоспоживання населенням у будинках різного благоустрою визначають шляхом помноження нормативів водопостачання на індивідуальні коефіцієнти для кожного благоустрою, величина яких визначається відповідно до середньостатистичних значень питомого водоспоживання, одержаних в результаті обробки даних приладних вимірювань фактичного водоспоживання.
6.14. Розраховують обсяг річного водоспоживання населення за визначеними плановими нормами (Wв. норм.) шляхом помноження цих норм на кількість осіб, які розраховуються за послуги водопостачання за нормами, та складання добутків. Результати розрахунків заносять у графу 13 таблиці додатка 6.
6.15. У разі перевищення обсягом (Wв. норм.) планового обсягу водоспоживання за нормами (Wплан. норм.) зменшують індивідуальні коефіцієнти для кожного виду благоустрою з врахуванням величини коефіцієнту Kн у такий спосіб, щоб обсяги річного водоспоживання населення за визначеними нормами (Wв.норм.) дорівнювали плановим обсягам водоспоживання за нормами (Wплан. норм.).
6.16. Якщо обсяги річного водоспоживання населення, що буде розраховуватися за нормами (Wв.норм.), будуть менші за планові обсяги водоспоживання за нормами (Wплан. норм.), то величина (Wв.норм.) приймається за плановий обсяг водоспоживання за нормами і планова реалізація та подавання питної води в систему водопостачання відповідно зменшуються. До планового балансу водоспоживання (додаток 5) вносяться відповідні корективи.
6.17. У зв'язку з тим, що при відсутності подавання гарячої води у будинках з централізованим гарячим водопостачанням споживання холодної води збільшується, на цей період встановлюються окремі норми (дивись додаток 1).
 
7. Порядок погодження та затвердження нормативів питного водопостачання для населення конкретного населеного пункту
 
7.1. Розроблені нормативи питного водопостачання погоджуються та затверджуються згідно з пунктом 4 Порядку.
7.2. Перегляд нормативів питного водопостачання здійснюється один раз на три роки, а в разі необхідності допускається їх достроковий перегляд.
7.3. Затверджені нормативи питного водопостачання населення органи місцевого самоврядування можуть брати за основу при встановленні норм водоспоживання населенням.
 
В. о. начальника Управління
водопровідно-каналізаційного
господарства
Держжитлокомунгоспу України 
 
 
 
М. І. Бригадир 
ПОГОДЖЕНО: 
  
Голова Державного комітету
України по водному господарству 
 
В. А. Сташук 
Міністр охорони навколишнього
природного середовища України 
 
П. М. Ігнатенко 
Заступник Міністра
охорони здоров'я України 
 
С. П. Бережнов 

 

www.rada.gov.ua

Скачати: Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 27 вересня 2005 року N 148 "Про затвердження Методики визначення нормативів питного водопостачання населення" (doc.)