Наказ Міністерства палива та енергетики України від 10 грудня 2008 року N 620/378 "Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду"

Документ представлен на языке оригинала

 

Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду
 
Наказ Міністерства палива та енергетики України,
Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
від 10 грудня 2008 року N 620/378
 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 грудня 2008 р. за N 1310/16001
 
Відповідно до вимог Законів України "Про теплопостачання" та "Про житлово-комунальні послуги", Положення про Міністерство палива та енергетики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 року N 1540, Положення про Міністерство з питань житлово-комунального господарства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року N 717, з метою дотримання єдиних положень і вимог щодо підготовки теплових господарств до опалювального періоду НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити Правила підготовки теплових господарств до опалювального періоду, що додаються.
2. Департаменту з питань електроенергетики (Меженний С. Я.) Міністерства палива та енергетики у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Установити, що Правила набирають чинність через 6 місяців після їх державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
4. Департаменту з питань електроенергетики (Меженний С. Я.) Міністерства палива та енергетики, Управлінню теплоенергетики (Рудий В. П.) та Управлінню розвитку житлової сфери (Кірюшин В. М.) Міністерства з питань житлово-комунального господарства довести цей наказ до зацікавлених підприємств і організацій.
5. Державному підприємству "Державний науково-дослідний, проектно-вишукувальний технологічний інститут з перспектив розвитку енергетики "Енергоперспектива" (Головатюк П. М.) внести Правила до реєстру та комп'ютерного банку даних чинних нормативних документів Мінпаливенерго згідно з установленим порядком.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра палива та енергетики України Лучнікова В. А. та заступника Міністра з питань житлово-комунального господарства України Зіміна С. Г.
 
Міністр палива та
енергетики України 
 
Ю. Продан 
Міністр з питань
житлово-комунального
господарства України 
 
 
О. Кучеренко 
ПОГОДЖЕНО: 
 
В. о. Голови
Антимонопольного
комітету України 
 
 
О. І. Мельниченко 
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 
 
 
К. Ващенко 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
від 10 грудня 2008 р. N 620/378
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 грудня 2008 р. за N 1310/16001 
 
 
Правила підготовки теплових господарств до опалювального періоду
 
I. Загальні положення
 
1. Правила підготовки теплових господарств до опалювального періоду (далі - Правила) поширюються на суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, транспортування теплової енергії та надання послуг з теплопостачання (опалення та ГВП), а також на споживачів теплової енергії незалежно від організаційно-правових форм та форм власності.
2. Правила встановлюють єдиний порядок підготовки теплових господарств до опалювального періоду.
 
II. Терміни та визначення понять
 
1. У Правилах терміни вживаються у такому значенні:
власник теплового господарства - юридична особа, незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, або фізична особа, яка має у своїй власності або у господарському віданні (за договором) теплове господарство;
теплове господарство - теплове устатковання, призначене для виробництва, транспортування, розподілу, перетворення та споживання теплової енергії (джерела теплової енергії, теплові установки, теплові мережі, теплові пункти, системи опалення, вентиляції та гарячого водопостачання);
уповноважений орган (особа) - юридична особа незалежно від організаційних форм та форм власності, або фізична особа, яка за договором з власником чи балансоутримувачем здійснює управління тепловим господарством і забезпечує його належну експлуатацію відповідно до умов договору.
Інші терміни вживаються у значенні, встановленому у Правилах технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року N 71 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 5 березня 2007 року за N 197/13464.
 
III. Скорочення
 
У цих Правилах використовуються такі скорочення:
ГВП - гаряче водопостачання;
ДТ - джерело теплової енергії;
ЗВТ - засоби вимірювальної техніки;
ІТП - індивідуальний тепловий пункт;
КВП - контрольно-вимірювальні прилади;
НТД - нормативно-технічна документація;
ПЕР - паливно-енергетичні ресурси;
ТЕС - теплові електростанції;
ТЕЦ - теплоелектроцентралі;
ТМ - теплові мережі;
ТП - тепловий пункт;
ЦТП - центральний тепловий пункт.
 
IV. Порядок підготовки теплових господарств до опалювального періоду
 
1. Для своєчасної підготовки теплових господарств до роботи в наступному опалювальному періоді поточного року власники теплових господарств у термін до 15 квітня видають розпорядчі документи (накази, розпорядження тощо) щодо розробки планів організаційно-технічних заходів.
2. Плани організаційно-технічних заходів щодо підготовки теплових господарств до наступного опалювального періоду розробляються їх власниками або уповноваженими ними органами на основі аналізу експлуатації систем теплопостачання і теплоспоживання в минулий опалювальний період з урахуванням вимог постанов та розпоряджень Уряду, розпорядчих документів органів центральної виконавчої влади.
У період підготовки до опалювального періоду власники теплових господарств зобов'язані:
уточнити приєднані теплові навантаження, виконати перерахунок гідравлічного режиму (за необхідності), провести контроль встановлених розрахункових лімітних звужувальних пристроїв у споживачів теплової енергії;
перевірити у встановленому порядку надійність електро-, газо- і водопостачання об'єктів теплопостачання та споживачів;
укласти договори купівлі-продажу теплової енергії або надання послуг з централізованого опалення та ГВП.
3. Для забезпечення надійного та сталого функціонування систем теплопостачання та теплоспоживання до початку опалювального періоду суб'єкти відносин у сфері теплопостачання укомплектовують відповідні підрозділи теплового господарства ремонтним та обслуговувальним персоналом, проводять його навчання та перевірку знань, протиаварійні тренування персоналу, електропередавальних та інших організацій щодо ліквідації технологічних порушень у системах теплопостачання та під час виникнення передумов надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Програми таких навчань мають узгоджуватись у встановленому порядку відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України від 09.02.2004 N 75 "Про затвердження Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об'єктів електроенергетики", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.04.2004 за N 418/9017.
4. Перед початком опалювального періоду суб'єкти відносин у сфері теплопостачання проводять перевірку готовності систем опалення та системи теплопостачання у цілому шляхом виконання пробного пуску з метою визначення їх готовності до роботи.
Пробний пуск здійснюється після закінчення робіт з підготовки систем теплопостачання до опалювального періоду. Початок і тривалість пробного пуску встановлюються графіком ДТ (теплопостачальної організації, надавача послуг), який слід довести до відома споживачів не пізніше ніж за три доби до початку пробного пуску.
5. До 1 жовтня поточного року повинні бути закінчені всі планові роботи на устаткуванні ДТ, ТМ, ТП, системах опалення, вентиляції та гарячого водопостачання та усунуті всі порушення і дефекти, виявлені в період підготовки до опалювального періоду.
 
V. Джерела теплової енергії
 
1. Власники ДТ або уповноважені ними органи в термін до 1 квітня поточного року затверджують плани-графіки відключення джерел теплової енергії для випробувань, ремонту і налагодження котельного обладнання.
2. Затверджені плани-графіки відключення джерел теплової енергії теплопостачальні організації в термін до 15 квітня поточного року доводять до відома споживачів та теплопередавальних організацій.
3. Власники ДТ або уповноважені ними органи повинні:
до 1 квітня поточного року скласти дефектні відомості основного та допоміжного обладнання, відповідним наказом затвердити організаційно технічні заходи з підготовки до опалювального періоду, призначити відповідальних осіб за їх виконання;
розробити та затвердити графіки проведення профілактичних робіт, ремонтів і заміни устаткування;
забезпечити укладення на наступний опалювальний період договорів на постачання палива, електричної енергії та водопостачання;
розробити та затвердити графіки обмеження відпуску тепла та теплоносія у разі обмеження постачання ПЕР, в умовах надзвичайних ситуацій та при ліквідації технологічних порушень у системах теплопостачання;
забезпечити розробку температурного графіка центрального регулювання відпуску теплової енергії, режимних карт. Температурний графік роботи теплових мереж повинен забезпечувати якісне теплопостачання споживачів відповідно до вимог НТД;
забезпечити можливість переведення джерел тепла на резервні види палива відповідно до НТД;
розробити та забезпечити виконання заходів щодо надійної і безпечної роботи всього основного та допоміжного устатковання теплового господарства;
згідно з затвердженим графіком провести роботи на ДТ з профілактики, ремонту і заміни устатковання, трубопроводів, систем регулювання, приладів обліку теплової енергії, зовнішніх і внутрішніх газо-, водо- і електромереж та обладнання джерел, автономного електро- і водопостачання та виконати повірку ЗВТ;
провести промивання, випробування котлоагрегатів водопідігрівальних установок, теплопроводів, систем опалення, вентиляції та ГВП джерела, а також налагоджувальні роботи основного та допоміжного устатковання відповідно до вимог НТД;
відновити за необхідності обмурування котлоагрегатів та щільність газоповітряних трактів.
4. Власники ДТ або уповноважені ними органи не пізніше ніж за 15 днів до початку робіт на устаткованні ДТ погоджують будівельним і ремонтним організаціям графіки провадження ремонтних робіт. Якщо технологічний цикл цих робіт вимагає більше часу, ніж передбачений період відключення ГВП, у плані організації робіт повинні бути передбачені заходи, що дозволяють забезпечити споживачів ГВП.
5. У разі тривалої зупинки ДТ котли та допоміжне котельне устатковання консервуються. Способи консервації обираються виходячи з місцевих умов, на основі чинних рекомендацій та методичних вказівок щодо консервації теплового устатковання.
6. Підготовлені до роботи в опалювальний період теплові господарства повинні відповідати таким вимогам:
виконані графіки планових ремонтів та робіт, що забезпечують надійну експлуатацію устатковання в обсязі вимог НТД із забезпечення надійної та економічної роботи устатковання та споруд;
виконані у запланованих обсягах заходи інвестиційних програм щодо технічного переозброєння, модернізації та будівництва теплових мереж і основного обладнання;
виконані заходи, передбачені відповідними наказами щодо підготовки до роботи в опалювальний період, а також закінчено виконання всіх робіт з підготовки до роботи систем опалення, утеплення і освітлення виробничих будівель і споруд;
виконані в повному обсязі заходи щодо попередження пошкоджень устатковання, технологічних схем і споруд в умовах низьких температур зовнішнього повітря;
виконані вимоги вибухопожежобезпеки паливного і кабельного господарств;
укомплектовані всі робочі місця підготовленим і атестованим персоналом у порядку, установленому відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України від 09.02.2004 N 75, оснащені необхідними засобами індивідуального захисту, спецодягом та інструментом, а також інструкціями з експлуатації устатковання, охорони праці;
забезпечене резервування за схемами постачання теплової енергії на власні потреби електростанцій та котелень відповідно до вимог НТД;
виконані графіки технічного обслуговування та випробувань пристроїв релейного захисту та протиаварійної автоматики;
забезпечена готовність систем зв'язку та засобів диспетчерсько-технологічного керування;
забезпечена готовність джерел теплопостачання та теплових мереж до виконання графіка теплових навантажень з підживленням у розмірах, передбачених НТД;
виконані в нормативному обсязі діагностика, ремонти та випробовування теплових мереж.
7. На ТЕС та ТЕЦ з ТМ додатково повинні бути виконані такі вимоги готовності до роботи в опалювальному періоді:
усунені причини обмеження потужності, які мають строк закінчення до 15 вересня поточного року;
забезпечена готовність устатковання до виконання графіка заданої робочої потужності;
укладено енергогенеруючими компаніями і електростанціями, які не увійшли до їх складу, договори на поставку палива, у тому числі і резервного, в обсягах, які забезпечують їх безперебійну роботу;
утворено на електростанціях, для яких основним паливом є вугілля, його накопичення в обсягах, що забезпечують несення номінального навантаження, а також десятиденного запасу мазуту для забезпечення роботи електростанції мінімальним складом генеруючого обладнання відповідно до НТД.
На електростанціях, для яких основним паливом є газ, утворити десятиденний запас мазуту для забезпечення їх роботи мінімальним складом генеруючого обладнання відповідно до НТД.
8. Забезпечення готовності розморожувальних пристроїв, вагоноперекидачів для розвантаження палива, тракту і механізмів паливоподачі до роботи електростанції в опалювальний період.
 
VI. Теплові мережі
 
1. Власники ТМ або уповноважені ними органи під час підготовки обладнання теплових мереж до опалювального періоду повинні:
до 1 квітня поточного року скласти дефектні відомості основного та допоміжного обладнання, відповідним наказом затвердити організаційно-технічні заходи з підготовки до опалювального періоду, призначити відповідальних осіб за їх виконання;
розробити графіки проведення ремонтних та профілактичних робіт основного і допоміжного устаткування та забезпечити їх виконання;
вжити заходів щодо дотримання температурного графіка і режимних карт роботи ТМ. Температурний графік роботи теплових мереж повинен забезпечувати якісне теплопостачання споживачів відповідно до вимог НТД;
забезпечити розробку та затвердження у встановленому порядку робочих програм з проведення випробувань теплових мереж на гідравлічну щільність та міцність, розрахункову температуру, теплові та гідравлічні втрати відповідно до вимог НТД;
провести роботи з усунення порушень, виявлених у теплових та гідравлічних режимах роботи ТМ;
провести гідравлічні випробування устатковання ТМ на щільність та міцність;
виконати шурфування теплових мереж або застосувати інші методи контролю їх стану з метою з'ясування ступеня корозійного пошкодження трубопроводів;
привести стан охоронних зон ТМ у відповідність до НТД;
виконати промивання устатковання та трубопроводів ТМ.
2. Будівельні і ремонтні організації разом з теплопостачальними організаціями в термін до 15 березня поточного року складають графіки приєднання нових споживачів до діючих (що перебувають в експлуатації) ТМ.
Весь комплекс пусконалагоджувальних робіт на новозмонтованих ТМ повинен бути виконаний до початку опалювального періоду.
 
VII. Теплові пункти
 
1. Власники ТП або уповноважені ними органи під час підготовки обладнання ТП (ЦТП, ІТП) до опалювального періоду повинні:
до 1 квітня поточного року скласти дефектні відомості основного та допоміжного обладнання, відповідним наказом затвердити організаційно-технічні заходи з підготовки до опалювального періоду, призначити відповідальних осіб за їх виконання;
розробити графіки та провести ремонтно-профілактичні роботи на устаткованні ТП;
перевірити у встановленому порядку надійність електро- і водо постачання ТП;
забезпечити наявність принципових схем парової та водяної мережі, принципової теплової схеми ТП, однолінійних схем електропостачання і автоматики, схем збирання та повернення конденсату, інструкції з обслуговування ТП і наявного устатковання, інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки під час роботи на ТП, температурного графіка, встановлених норм витрати теплоносія і повернення конденсату, оперативних журналів, маршрутних схем, за якими обслуговувальний персонал ТП здійснює огляд;
розробити та затвердити робочі програми з проведення випробування устатковання ТП на гідравлічну щільність;
забезпечити наявність на робочих місцях обслуговувального персоналу, режимних карт роботи ТП;
усунути порушення, виявлені у теплових та гідравлічних режимах роботи ТП;
виконати гідравлічні випробування устатковання ТП на щільність та міцність, результати випробувань відображаються в акті готовності об'єкта до зими;
провести промивання устатковання та трубопроводів ТП;
виконати ревізію насосних агрегатів систем центрального опалення і підживлення;
виконати ревізію та ремонт щитів електроавтоматики, автоматики підживлення систем опалення;
перевірити відповідність розмірів лімітних звужуючих пристроїв, положень їх установки та пломбування теплопостачальною організацією;
виконати ремонт та повірку ЗВТ.
2. Після закінчення підготовчих робіт приміщення ТП повинно бути очищено від будівельного сміття, матеріалів, залишкового обладнання та проведено вологе прибирання приміщення. Приямки для збору ґрунтових вод мають бути очищені від сторонніх предметів.
3. Підготовлений до роботи в опалювальний період ТП повинен відповідати таким вимогам:
бути у справному стані;
проведено налагодження обладнання, відкореговано тепловий та гідравлічний режими його роботи;
всі автоматичні системи ТП (передбачені проектом) повинні бути задіяні;
укомплектований працюючими та повіреними ЗВТ;
укомплектований засобами захисту та пожежогасіння;
забезпечений необхідною технічною документацією;
електрообладнання ТП повинно бути надійно заземлене;
двері електричних шаф повинні запиратися на замок;
повітряні чи підземні контрольні кабелі системи автоматики підживлення розширювальних баків незалежних систем опалення повинні бути працездатними;
все обладнання ТП повинно мати відповідне маркування та написи відповідно до НТД;
трубопроводи та устатковання ТП повинні бути пофарбовані у відповідний колір та не мати ділянок з порушеною ізоляцією;
освітлення ТП повинно відповідати нормам діючих НТД;
двері в приміщення ТП повинні мати відповідні написи та надійно запиратися.
 
VIII. Системи теплоспоживання споживачів (системи опалення, вентиляції та ГВП)
 
1. Метою підготовки до опалювального періоду є забезпечення нормативних санітарно-технічних вимог і режимів роботи внутрішньобудинкових систем централізованого опалення, вентиляції та ГВП.
2. На основі опису виявлених недоліків у роботі внутрішньобудинкових систем централізованого опалення, вентиляції та ГВП у минулий опалювальний період та за підсумками весняного огляду систем централізованого опалення, вентиляції та ГВП визначається обсяг робіт з їх підготовки до наступного опалювального періоду.
У місячний термін, але не пізніше травня поточного року, після проведення огляду представниками балансоутримувача і виконавця послуг складаються переліки заходів, необхідних для підготовки внутрішньобудинкових систем централізованого опалення, вентиляції та ГВП до експлуатації в наступному опалювальному періоді.
Зазначені заходи повинні передбачати:
виконання ремонтно-профілактичних робіт устатковання тепловикористовувальних установок і внутрішньобудинкових систем;
усунення порушень, виявлених у гідравлічних та теплових режимах тепловикористовувальних установок;
промивання устатковання, тепловикористовувальних установок, трубопроводів та систем теплоспоживання;
виконання ремонтно-профілактичних робіт приладів обліку та регулювання теплової енергії та їх повірки;
відновлення теплової ізоляції;
перевірку та відновлення (за необхідності) герметизації інженерних вводів;
гідравлічні випробування внутрішньобудинкових систем централізованого опалення;
налагодження систем теплоспоживання;
відновлення (за необхідності) роботи нагрівальних приладів на сходових клітинах;
перевірку наявності (відновлення) табличок на увідних засувках систем, повітрозбірниках, централізованого опалення, вентиляції, ГВП на кожному стояку з нумерацією відповідно до виконавчих схем.
3. Після виконання ремонтно-профілактичних робіт системи теплоспоживання повинні бути заповнені хімічно очищеною водою з тиском більше статичного на 0,5 кгс/см2, увідні засувки - закриті. Заповнення систем теплоспоживання повинно бути завершено до 15 вересня поточного року.
4. Підготовлена до опалювального періоду система теплоспоживання споживачів (системи опалення, вентиляції та ГВП) повинна відповідати таким вимогам:
обладнання повинно бути у справному стані;
проведено налагодження (корегування) теплового та гідравлічного режимів роботи обладнання;
укомплектована працюючими регуляторами (згідно з проектом);
потужність квартирних опалювальних приладів та приладів, які розташовані на сходових клітинах будівель та споруд, повинна відповідати проектним рішенням;
забезпечена необхідною технічною документацією;
все обладнання систем опалення, вентиляції та ГВП повинно мати відповідне маркування та написи відповідно до НТД;
трубопроводи систем опалення, вентиляції та ГВП повинні бути пофарбовані у відповідний колір та не мати ділянок з порушеною ізоляцією;
проведено промивання устатковання систем теплоспоживання;
виконано ремонтно-профілактичні роботи на приладах обліку та регулювання теплової енергії та їх повірка;
відновлено (за необхідності) герметизацію інженерних вводів;
проведено гідравлічні випробування внутрішньобудинкових систем централізованого опалення;
зливові колектори на верхньому технічному поверсі житлових будинків, де розташовані розширювальні баки з переливами, повинні бути в працездатному стані;
розширювальні баки повинні бути герметичні, а на їх поверхні виконана теплова ізоляція.
 
IX. Вимоги до підготовки будівель і споруд до опалювального сезону
 
1. Будівлі і споруди повинні утримуватись у справному стані, який забезпечує тривале та надійне використання їх за призначенням, дотримання санітарно-технічних норм і безпеки праці персоналу.
2. На кожному об'єкті закріплюється підрозділ, відповідальний за експлуатацію будівель та споруд.
3. Власник будівель і споруд або уповноважений ним орган повинен організувати систематичний технічний огляд стану будівель і споруд з періодичністю відповідно до вимог НТД. Результати оглядів зазначаються у відповідному журналі.
4. Під час весняного технічного огляду будівель і споруд уточнюються обсяги ремонтних робіт, що передбачаються на міжопалювальний період, і роботи з капітального ремонту для включення їх у план проведення ремонтних робіт наступного року.
5. Під час весняного технічного огляду слід:
ретельно перевірити стан несучих і огороджувальних конструкцій та покрівлі на предмет виявлення можливих пошкоджень, що виникли в результаті атмосферних та інших впливів;
визначити дефектні місця, що потребують тривалого спостереження;
перевірити технічний стан механізмів елементів вікон, дверей, воріт та інших пристроїв, що відкриваються;
визначити стан і впорядкувати водостоки, відмостки, зливоприймальники та системи зливної каналізації житлових будинків, де встановлені розширювальні баки незалежних систем опалення.
6. Під час підготовки до опалювального періоду власники будівель і споруд або уповноважені ними органи повинні виконати такі заходи, а саме:
закрити на механічні замки вхідні двері в теплові пункти, горища та технічні підпілля;
вивісити у встановлених місцях таблички із зазначенням місцезнаходження ключів від теплових пунктів, горищ, технічних підпіль;
забезпечити вільний доступ до проходів в теплопунктах, технічних підпіллях, на горищах;
забезпечити вільний під'їзд до теплових камер, вузлів приєднання систем теплоспоживання на прибудинкових територіях;
перевірити стан охоронних зон зовнішніх ТМ та видалити з них сторонні забудови та насадження;
перевірити стан дренажних систем в місцях розташування теплотехнічного обладнання та трубопроводів;
не допускати складування матеріальних цінностей в місцях розташування теплотехнічного обладнання та трубопроводів;
провести дезінсекцію, дератизацію приміщень вбудованих теплових пунктів та місць прокладення трубопроводів теплотехнічних систем, розташованих у підвалах житлових будинків;
забезпечити вентиляцію ТП з кратністю відповідно до НТД;
забезпечити працездатність зливових систем сміттєзбірників та не припускати злив агресивних вод при промивці сміттєзбірників через отвори підлоги сміттєзбірників на систему теплопостачання в технічних підвалах під ними.
7. Під час осіннього технічного огляду проводиться перевірка підготовки будівель і споруд до опалювального періоду. До цього часу мають бути закінчені всі ремонтно-профілактичні роботи.
У процесі осіннього технічного огляду слід:
впевнитися в надійності несучих та огороджувальних конструкцій будівель і споруд та відсутності різного роду щілин і зазорів;
перевірити стан осклення вікон будівель і споруд, сходових клітин, ущільнення вікон, вхідних дверей та дверей на горищах;
очистити водостоки, зливні дренажі, лотки від сторонніх предметів.
 
X. Перевірка стану готовності теплових господарств до опалювального періоду
 
1. Визначення стану готовності теплових господарств незалежно від організаційно-правових форм та форм власності до роботи в опалювальний період
1.1. Для визначення стану готовності теплових господарств ДТ до роботи в опалювальний період відповідними розпорядчими документами власників (керівників) цих господарств створюються комісії з перевірки готовності цих господарств до роботи в опалювальний період. Очолювати ці комісії повинні власники (керівники) цих господарств або уповноважені ними особи (заступники).
Копії розпорядчих документів щодо підготовки до опалювального періоду надаються у 5-денний термін до уповноважених органів, яким вони підпорядковані, та до Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії, Державної житлово-комунальної інспекції (далі - державні інспекції) відповідно до покладених на них функцій згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 07.08.96 N 929 "Про посилення контролю за режимами споживання електричної і теплової енергії" (із змінами) та від 10.09.2008 N 798 "Про затвердження Положення про Державну житлово-комунальну інспекцію".
1.2. До складу комісій мають бути включені представники відповідної державної інспекції, керівники і фахівці уповноваженого органу, керівний персонал та провідні фахівці теплових господарств ДТ.
1.3. Перевірка готовності до роботи теплових господарств в опалювальний період повинна бути закінчена у термін не пізніше 15 вересня поточного року.
1.4. Визначення стану готовності до роботи в опалювальний період проводиться:
для ДТ (котельні, когенераційні установки, теплоцентралі, станції теплопостачання) - за очікуваним станом виконання умов готовності на 15 вересня поточного року;
для ТМ (магістральні, місцеві, розподільчі тощо) - за готовністю до виконання теплофікаційного графіка з початку опалювального періоду та за загальною готовністю до роботи в опалювальний період за очікуваним станом виконання умов готовності на 15 вересня поточного року.
1.5. Висновки про готовність теплових господарств ДТ до роботи в опалювальний період приймаються комісіями, створеними згідно з пунктом 1.2 Правил, на підставі акта стану готовності до роботи в опалювальний період форма якого наведена у додатку 1, та висновку про готовність до роботи в опалювальний період, форма якого наведена в додатку 2, наданого відповідною державною інспекцією.
1.6. Висновок відповідної державної інспекції надається у випадку виявлення порушення (невиконання) вимог Правил та надсилається власникам (керівникам) теплових господарств ДТ, яким підпорядковані ці об'єкти. Одночасно із видачею висновку представником відповідної державної інспекції складається акт та видається припис про усунення виявлених порушень відповідно до Інструкції з організації проведення заходів державного енергетичного нагляду за суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електрикної енергії та оформлення їх результатів, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 24.12.2004 N 817, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за N 71/10351 (в редакції наказу Міністерства палива та енергетики України від 25.06.2008 N 345) (далі - Інструкція).
1.6.1. За умови виконання вимог щодо готовності теплових господарств ДТ до роботи в опалювальний період, передбачених у Правилах, в повному обсязі комісіями в термін до 25 вересня поточного року видається власнику (керівнику) теплового господарства ДТ акт готовності до роботи в опалювальний період, форма якого наведена у додатку 3. Копії актів готовності надсилаються згідно з підпорядкованістю об'єкта до уповноважених органів.
1.6.2. У разі невиконання на теплових господарствах ДТ окремих умов готовності до роботи в опалювальний період акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період може бути виданий за узгодженим рішенням комісії та відповідної державної інспекції із зауваженнями та за умови їх усунення у визначений приписами термін.
1.6.3. У випадку наявності окремих суттєвих зауважень видача акта готовності затримується до їх усунення.
1.6.4. У разі невиконання окремими тепловими господарствами ДТ окремих умов готовності до роботи в опалювальний період акт готовності їм не видається.
1.6.5. Якщо у складі теплового господарства ДТ налічується більше двох структурних підрозділів (одиниць), які не отримали акт готовності, то він не видається. Якщо теплове господарство ДТ складається з двох структурних підрозділів (одиниць), то акт готовності господарства не видається в разі непідготовленості до роботи в опалювальний період одного з його структурних підрозділів.
1.6.6. Теплові господарства ДТ, які не отримали акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальному періоді у термін до 15 вересня поточного року, продовжують підготовку до роботи в опалювальний період і при виконанні всіх умов у термін не пізніше 25 вересня поточного року можуть звернутися до уповноваженого органу, якому вони підпорядковані, та відповідної державної інспекції з обґрунтованим поданням про проведення повторної оцінки (перевірки) готовності до роботи в опалювальний період. Якщо власником теплового господарства є фізична особа, вона має звернутись до відповідної державної інспекції.
1.6.7. Остаточне рішення про видачу акта готовності теплового господарства ДТ приймає уповноважений орган, якому воно підпорядковане, на підставі пояснень власника (керівництва) господарства та висновків відповідної державної інспекції. Якщо власник теплового господарства - фізична особа, остаточне рішення про видачу акта готовності теплового господарства ДТ приймає відповідна державна інспекція.
1.6.8. У разі порушення тепловими господарствами ДТ під час опалювального періоду умов готовності до роботи в опалювальному періоді, а також при невиконанні в установлені терміни заходів, намічених при видачі акта готовності до роботи в опалювальний період згідно із пунктом 1.6.2, виданий акт готовності анулюється рішенням центрального органу виконавчої влади, у сфері управління якого знаходяться теплові господарства ДТ, за поданням відповідної державної інспекції.
1.6.9. Після закінчення перевірок та оцінки готовності до роботи теплових господарств ДТ в опалювальний період у термін до 25 вересня поточного року центральний орган виконавчої влади видає розпорядчий документ про готовність до роботи в опалювальний період теплових господарств ДТ, що входять до їх сфери управління.
Контроль за виконанням вимог пункту 1 цього розділу Правил покладається на центральні органи виконавчої влади та відповідні державні інспекції.
2. Оцінка готовності теплових господарств, будівель, споруд тощо суб'єктів господарювання, які споживають теплову енергію згідно з договором для потреб опалення, вентиляції та ГВП (далі - споживач), до роботи в опалювальний період
2.1. Для оцінки готовності теплових господарств споживачів власниками теплових господарств або уповноваженими ними органами до 1 вересня поточного року створюються комісії з перевірки готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період. Очолювати ці комісії повинні керівники або їх заступники.
Копії наказів щодо перевірки готовності до роботи в опалювальний період надаються у 5-денний термін до центральних органів виконавчої влади або уповноважених органів, яким підпорядковані споживачі.
2.2. До складу комісій споживачів входять керівники і фахівці виконавчої дирекції, керівний персонал та провідні фахівці теплових господарств споживачів, а також представники організації, яка постачає теплову енергію (теплопостачальник), та представник відповідної державної інспекції.
2.3. До складу комісій можуть входити за згодою представники центральних органів виконавчої влади або уповноважених органів, яким підпорядковані споживачі.
2.4. Перевірка готовності до роботи в опалювальний період теплових господарств споживачів повинна бути закінчена у термін не пізніше 25 вересня поточного року.
2.5. Під час визначення стану готовності до роботи теплових господарств споживачів в опалювальний період перевіряється:
наявність паспортів теплових установок, принципових схем та інструкцій для обслуговувального персоналу;
виконання обсягів ремонтних робіт та оформлення їх відповідними актами;
проведення необхідних профілактичних робіт та ремонтів, випробувань і промивань трубопроводів, водопідігрівників та вентеляційно-калориферного обладнання, оформлення відповідних протоколів та отримання акта готовності до опалювального періоду, форма якого наведена у додатку 4, від підприємства централізованого теплопостачання;
стан утеплення будівель (горища, сходові клітки, підвали, двері тощо)
стан обладнання і будівель ЦТП, ІТП;
стан трубопроводів, арматури та теплової ізоляції;
наявність та стан ЗВТ і автоматичних регуляторів;
наявність та стан приладів комерційного обліку теплової енергії;
працездатність пристроїв захисту систем теплоспоживання;
відсутність прямих з'єднань теплового устатковання та устатковання теплових пунктів з водопроводом та каналізацією;
щільність теплового устатковання;
наявність пломб на розрахункових шайбах та соплах елеваторів.
2.6. Рішення про готовність теплових господарств споживачів до роботи в опалювальний період приймається комісіями, створеними згідно з пунктами 2.2, 2.3 цього розділу Правил, на підставі акта стану готовності до роботи в опалювальний період, форма якого наведена у додатку 1, висновку про готовність до роботи в опалювальний період, форма якого наведена у додатку 2, наданого відповідною державною інспекцією.
2.7. Висновок відповідної державної інспекції надається у випадку виявлення порушення (невиконання) вимог Правил та надсилається власникам або уповноваженим органам споживача.
Одночасно із видачею висновку представником відповідної державної інспекції складається акт та видається припис про усунення виявлених зауважень, форма яких наведена у додатках 6, 7 відповідно до Інструкції.
2.8. За умови виконання вимог щодо готовності теплових господарств споживачів до роботи в опалювальний період, передбачених у Правилах, в повному обсязі комісіями в термін до 25 вересня поточного року видається акт готовності до роботи в опалювальний період, форма якого наведена у додатку 3. Копії актів готовності надсилаються до уповноважених органів, а також до організації, яка здійснює постачання теплової енергії, та відповідної державної інспекції.
2.9. У разі невиконання окремих умов готовності до роботи в опалювальний період акт готовності до роботи в опалювальний період може бути виданий за узгодженим рішенням комісії та відповідної державної інспекції із зауваженнями в акті перевірки готовності та за умови їх усунення у визначений приписами термін.
2.10. У випадку наявності окремих суттєвих зауважень щодо готовності до роботи в опалювальний період видача акта готовності затримується до їх усунення.
2.11. У разі невиконання окремими об'єктами теплового господарства споживача умов готовності до роботи в опалювальний період акт готовності не видається.
2.12. Якщо у складі споживача два і більше об'єктів (структурних підрозділів) теплового господарства, які не отримали актів готовності до роботи в опалювальний період, то акт готовності споживачу не видається. Якщо у складі теплового господарства споживача налічується два структурних підрозділи (одиниці), то акт готовності споживача не видається в разі непідготовленості до роботи в опалювальний період одного з його структурних підрозділів.
2.13. Об'єкти споживача, які не отримали акт готовності у термін до 25 вересня поточного року, продовжують підготовку до роботи в опалювальний період і при виконанні всіх умов у термін не пізніше 1 жовтня поточного року можуть звернутися до центральних органів виконавчої влади або уповноважених органів, яким вони підпорядковані, та відповідної державної інспекції з обґрунтованим поданням про проведення повторної оцінки (перевірки) готовності до роботи в опалювальний період.
2.14. Остаточне рішення про видачу акта готовності споживачам, зазначеним у пункті 2.13, приймає центральний орган виконавчої влади або уповноважений орган, якому вони підпорядковані, на підставі пояснень керівництва об'єктів і висновків відповідної державної інспекції.
2.15. У разі порушення споживачем під час опалювального періоду умов готовності до роботи в опалювальний період, а також при невиконанні в установлені терміни заходів, намічених при видачі акта готовності до роботи в опалювальний період згідно з пунктом 2.9 Правил, виданий акт готовності анулюється рішенням центральних органів виконавчої влади або уповноважених органів, яким підпорядковані споживачі.
2.16. Після закінчення перевірки й оцінки готовності до роботи в опалювальний період у строк до 1 жовтня поточного року центральні органи виконавчої влади та/або уповноважені органи видають розпорядчий документ про готовність об'єктів споживачів, які їм підпорядковані, до роботи в опалювальний період.
2.17. Контроль за виконанням вимог п. 2 цього розділу Правил покладається на власника (керівника) споживача, центральний орган виконавчої влади або уповноважений орган, до сфери управління яких входять уповноважені органи, які здійснюють контроль за суб'єктами господарювання, та відповідні державні інспекції.
3. Підготовка до опалювального періоду житлових будинків здійснюється відповідно до Правил. Акт готовності до опалювального періоду, форма якого наведена в додатку 4, є невід'ємною частиною паспорта готовності до роботи в опалювальний період будинку, форма якого наведена у додатку 5.
4. Включення систем опалення здійснюється власниками теплових господарств за узгодженням з теплопостачальними організаціями за умови, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря не перевищує 8° C, а відключення - коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищує 8° C.
5. Права та обов'язки комісій з перевірки готовності до роботи в опалювальному періоді
5.1. Комісії зобов'язані:
визначати повноту і достатність організаційно-технічних заходів щодо підготовки до опалювального сезону та аналізувати звіти уповноважених органів та керівництва енергооб'єктів та споживачів щодо їх виконання;
вимагати надання відомостей дефектів ДТ, теплових установок, мереж, систем централізованого опалення, вентиляції, ГВП, будівель та споруд, виявлених у попередні опалювальні періоди, та визначати ступінь їх усунення під час підготовки до нового опалювального періоду;
перевіряти дотримання вимог НТД;
оглядати об'єкти теплового господарства суб'єктів електроенергетики та суб'єктів відносин у сфері теплопостачання;
давати оцінку достатності фізичних обсягів забезпечення ремонтної кампанії щодо фактичного технічного стану об'єктів теплового господарства суб'єктів електроенергетики та суб'єктів відносин у сфері теплопостачання;
визначати стан готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період.
5.2. Комісії мають право:
вимагати скликання нарад за участю уповноважених органів щодо підготовки теплових господарств до опалювального періоду;
вимагати надання інформації щодо виконання планів організаційно-технічних заходів з підготовки до опалювального періоду;
отримувати акти виконаних робіт на устаткованні, будівлях та спорудах;
отримувати довідки щодо накопичення палива, укомплектованості об'єктів персоналом;
відображати процеси огляду теплових установок та мереж засобами відеотехніки, а проведення нарад з підготовки до опалювального періоду - засобами аудіотехніки;
отримувати звіти уповноважених органів та керівників об'єктів теплового господарства щодо виконання організаційно-технічних заходів та щодо виданих приписів з підготовки теплових господарств до опалювального періоду;
давати оцінку організації робіт із підготовки теплових господарств або окремих їх об'єктів (структурних підрозділів) до опалювального періоду;
підписувати акти готовності до роботи в опалювальний період. У разі якщо окремі члени комісії не погоджуються із загальними висновками, то вони підписують відповідний акт з окремою думкою, яка додається до акта і є його невід'ємною частиною.
6. Перевірку стану організації підготовки та готовності до опалювального періоду в межах своїх повноважень здійснюють:
теплопостачальні організації - щодо споживачів, які приєднані до їх джерел теплопостачання;
Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж;
Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії;
Державна житлово-комунальна інспекція.

Последнюю версию с изменениями и дополнениями смотрите на сайте Верховної Ради України

www.rada.gov.ua

Скачать: Наказ Міністерства палива та енергетики України від 10 грудня 2008 року N 620/378 "Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду" (doc.)