Рішення Харківської міської ради від 03.10.2007 № 216/07 "Про затвердження "Програми поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 рр."

 Документ представлен на языке оригинала

 

УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
15 сесія 5 скликання
 
РІШЕННЯ
 
Із змінами та доповненнями, внесеними
рішеннями Харківської міської ради
26 сесія 5 скликання від 23.10.2008 р. № 303/08
31 сесія 5 скликання від 25.02.2009 р. № 53/09
34 сесія 5 скликання від 24.06.2009 р. № 155/09
 
Від 03.10.2007 р. № 216/07
м. Харків
Про затвердження «Програми поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 рр.»
З метою реорганізації існуючої у м. Харкові системи поводження з домашніми тваринами, згідно з Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження», на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити «Програму поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 р. р.» (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста та секретаря Харківської міської ради.
 
Міський голова М.М. Добкін
 
Додаток
до рішення 15 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про затвердження «Програми поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 рр.»
від 03.10.2007 р. № 216/07
 
ПРОГРАМА
поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 рр.
 
(По тексту рішення слова «Департамент житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради»
та «Управління комунального господарства Департаменту житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради»
замінено словами «Департамент житлового господарства Харківської міської ради» у відповідних відмінках)
(згідно із рішенням 26 сесії Харківської
міської ради від 23.10.2008 р. № 303/08)
 
1. Загальні питання
Аналіз ситуації у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами дає можливість зробити висновок, що існуюча у даний час у м. Харкові система регулювання чисельності безпритульних тварин шляхом їхнього винищування протизаконна, негуманна, фінансово витратна і неефективна. У місті відсутня система моніторингу чисельності безпритульних тварин, не ведеться аналіз ефективності проведених заходів щодо зниження їхньої кількості, відсутні науково і економічно обґрунтовані методи вирішення даної проблеми.
У результаті вивчення практичного досвіду європейських країн і інших міст України в даній сфері слід зробити висновок, що найбільш ефективним і науково підтвердженим методом зменшення чисельності безпритульних тварин є метод їхньої стерилізації хірургічним шляхом. З цією метою необхідно організувати роботу з проведення масової стерилізації всіх безпритульних тварин у місті та проводити широку агітацію серед власників тварин про необхідність стерилізації своїх вихованців.
Масова стерилізація 4-5 тис. безпритульних тварин протягом першого року вже забезпечить стійку динаміку зниження їхньої чисельності на території міста. Продовження цієї роботи протягом наступних 4-5 років у тих же обсягах дозволить довести чисельність цих тварин до мінімального рівня, необхідного для міського середовища.
Для впровадження масової стерилізації необхідно організувати роботу з вилову безпритульних тварин. З цією метою потрібно розробити і затвердити відповідно до чинного законодавства Порядок вилову безпритульних тварин на території м. Харкова.
Для здійснення вилову безпритульних тварин необхідно визначити виконавця, уповноваженого в сфері поводження з тваринами у м. Харкові. На базі цього підприємства слід розгорнути роботу з масової стерилізації безпритульних тварин.
Безпритульним тваринам, що пройшли стерилізацію, вакцинацію, реєстрацію, ідентифікацію може бути надано статус «санітарного собаки міста» і вони можуть бути відпущені в міське середовище з урахуванням вже наявної щільності популяції тварин у районі випуску.
Випуску підлягають винятково неагресивні здорові тварини. Пріоритетним є передача стерилізованих безпритульних собак любителям тварин.
Діяльність, пов'язану з масовою стерилізацією виловлених безпритульних та бродячих тварин можливо організувати на базі Харківської державної зооветеринарної Академії відповідно до пропозицій керівництва цієї установи. Академія має висококваліфікованих фахівців, здатних виконувати цю роботу у масовому масштабі, без післяопераційних ускладнень у тварин. Академія має достатні площі для розміщення карантинних майданчиків для проведення профілактичних обробок (вакцинації, дегельмінтизації тощо) та післяопераційного перетримування тварин.
З метою забезпечення збору і обробки інформації про динаміку чисельності тварин у місті, прогнозування її змін, оцінки ефективності проведених заходів, розробки рекомендацій для прийняття подальших рішень необхідно організувати систему моніторингу ситуації, що відбувається в сфері поводження з безпритульними тваринами. До цієї роботи доцільно залучити студентів біологічного факультету Харківського національного університету ім. Каразіна, Харківської державної зооветеринарної академії, співробітників житлових організацій, представників громадських організацій у сфері захисту тварин.
З огляду на те, що однією з причин поповнення популяції безпритульних тварин у місті є безвідповідальне до них ставлення їхніх власників (тварини виявляються викинутими, кинутими в місцях продажу), відсутності в місті служби пошуку тварин, які загубились, необхідно організувати роботу, спрямовану на усвідомлення власниками відповідальності за своїх вихованців, гуманного ставлення до безпритульних тварин, вирішенню проблеми безпритульних тварин цивілізованими методами.
З метою створення ефективного фінансового механізму регулювання чисельності тварин на території міста необхідно забезпечити максимальні надходження в міський бюджет сум збору з власників собак. Для цього потрібно організувати ефективну систему обліку, реєстрації та ідентифікації тварин, у тому числі і за допомогою електронних носіїв інформації (чипів), нанесення клейма. Необхідно розробити і впровадити загальну електронну базу даних домашніх непродуктивних тварин у м. Харкові. Після реєстрації у зазначеній базі власникам повинні видаватися реєстраційні посвідчення і номерні знаки їхніх вихованців. За бажанням власника тварина може бути чипована. У випадку, якщо тварина загубилась, вона легко може бути знайдена, ідентифікована і повернута власнику.
Враховуючи галузевий профіль, цю діяльність можливо здійснювати на базі комунального підприємства «Центр поводження з тваринами» (КП «Центр поводження з тваринами»).
До роботи, пов'язаної з інформуванням населення про поводження з тваринами, необхідність їхньої реєстрації, іншою просвітницькою та виховною роботою з питань, пов'язаних з поводженням з тваринами, доцільно залучити громадські зоозахисні організації.
Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження» встановлені правові норми у сфері поводження з тваринами. Статтею 24 цього
Закону передбачена наявність місцевих програм регулювання чисельності тварин у населених пунктах.
Таким чином, з урахуванням ситуації, що склалась у м. Харкові в сфері поводження з домашніми та іншими тваринами, а також положень зазначеного Закону виникла нагальна необхідність у розробці і прийнятті Програми поводження з домашніми та іншими тваринами і регулювання їхньої чисельності у м. Харкові (далі - Програма).
(розділ 1. в редакції рішення 34 сесії Харківської
міської ради 5 скликання від 24.06.2009 р. № 155/09)
 
2. Мета і завдання Програми
2.1. Мета Програми
Зменшення кількості безпритульних тварин виключно гуманними методами, покращення санітарно-екологічної та епізоотичної ситуації у місті. Створення умов для профілактики явища безпритульних тварин. Зміна громадської думки у бік цивілізованого, гуманного та етичного ставлення до тварин, що благотворно вплине на виховання підростаючого покоління і моральний клімат у суспільстві.
2.2. Завдання Програми
Мета Програми може бути досягнута шляхом вирішення наступних завдань:
- визначення виконавця, уповноваженого у сфері поводження з тваринами у м. Харкові;
- впровадження системи гуманного вилову безпритульних тварин;
- проведення масової стерилізації безпритульних тварин;
- щеплення та лікування безпритульних тварин;
- створення загальної інформаційної системи та організація служби пошуку тварин, що загубились;
- проведення роз'яснювальної та агітаційної роботи серед власників тварин про необхідність стерилізації домашніх тварин;
- створення у місті притулків для тварин різних форм власності;
- впровадження суворого контролю в місцях продажу тварин;
- недопущення вилову тварин шляхом отруєння та відстрілу;
- ведення моніторингу ситуації у сфері поводження з домашніми тваринами;
- здійснення інформаційно-просвітницької роботи серед населення щодо необхідності дотримання правил тримання і поводження з домашніми тваринами.
 
3. Основні напрями реалізації Програми
Основними напрямами реалізації Програми є:
- діяльність у сфері поводження з домашніми тваринами, що мають власників;
- діяльність у сфері поводження з безпритульними тваринами;
- інформаційно-просвітницька і виховна робота, спрямована на формування Гуманного ставлення населення міста до тварин.
 
4. Сучасний стан сфери поводження з домашніми тваринами у м. Харкові
Наявність собак і котів у місті цілком виправдана сучасними моральними та етичними нормами. Але, неконтрольоване їхнє розмноження і безвідповідальне ставлення власників домашніх тварин, з вини яких вони виявляються загубленими, кинутими реалізаторами у місцях продажу призводить до постійного збільшення кількості безпритульних тварин.
Нормативна база, що регулює відносини у сфері поводження з домашніми тваринами застаріла і не відповідає вимогам чинного законодавства.
Чинні «Правила утримання собак, котів і хижих тварин у населених пунктах Української РСР», затверджені в червні 1980 р., застаріли і не відповідають сучасним вимогам. У місті не налагоджено ведення моніторингу кількості домашніх і безпритульних тварин, облік і реєстрація домашніх тварин не охоплює значну частину поголів'я, відсутня ефективна система регулювання кількості безпритульних тварин.
Основними причинами, що призводять до збільшення популяції безпритульних тварин і, як наслідок, до погіршення санітарно-епідемічного і екологічного стану міста,
- неврегульоване нормативно-правове забезпечення питань поводження з тваринами як в Україні в цілому, так і у м. Харкові;
- недосконалість механізмів регулювання кількості безпритульних тварин;
- недосконалість існуючої системи реєстрації та ідентифікації тварин;
- відсутність матеріально-технічної бази, організаційного і фінансового забезпечення контролю за, чисельністю безпритульних тварин, обліку, і реєстрації домашніх і безпритульних, тварин, служби пошуку тварин, що загубились;
- недосконалість і неефективність існуючої системи вилову безпритульних тварин;
- не відпрацьована система поводження з безпритульними тваринами, а саме, проведення їхньої стерилізації, застосування сучасних гуманних методів евтаназії;
- незначна кількість стерилізованих безпритульних і домашніх тварин;
- наявність надлишкової кормової бази;
- наявність випадків безвідповідального ставлення власників до тварин, через що вони виявляються кинутими або загубленими, недотримання Правил утримання домашніх тварин у м. Харкові;
- відсутність контролю у місцях продажу;
- відсутність у місті притулків для тварин.
Проблема забезпечення належних умов утримання тварин і поводження з ними, регулювання чисельності безпритульних тварин є комплексною і вимагає залучення різних структур міста для її вирішення і планування на довгострокову перспективу.
Спроба регулювання чисельності безпритульних тварин на території міста шляхом їхнього винищування виявилася неефективною. Розширення популяції тварин визначається харчовою ємністю території. Винищення частини тварин і наявність доступних кормів призводить до посилення тиску популяції.
Тому масове знищення тварин не вирішує проблему. Воно може проводитися із року в рік, без кінця. При цьому стимулюється міграція безпритульних тварин на вільні території, тим самим збільшується ризик поширення захворювань, укусів, нещасних випадків, і т. п.
У результаті проведеного моніторингу ситуації можна зробити висновок, що існуюча більш 40 років у місті система вилову тварин, спрямована на масове їхнє знищення, неефективна, не призводить до істотного зменшення кількості безпритульних тварин на території міста та наносить велику моральну шкоду.
Статистика фінансування робіт з вилову безпритульних тварин за останні роки:
 
Рік
Передбачено (тис. гри.)
Виконано робіт (тис. гри.)
Виловлено голів
усього
за рахунок коштів міського бюджету
2001
118,0
118,0
11623
11238
2002
180,0
180,0
18051
17143
2003
200,0
197,0
20226
19044
2004
300,0
300,0
21056
19544
2005
437,0
420,0
19752
17736
2006
247,8
179,0
9169
7373
2007
250,0
72,53
(І півріччя)
 
3251
(І півріччя)
 
Популяція безпритульних тварин на території міста постійно поповнюється за рахунок:
1. Розмноження безпритульних тварин (одна самка в рік народжує 8-12 цуценят);
2. Тварин кинутих, загублених, кинутих у місцях продажу;
3. Тварин, що мігрували з приміських районів на вільні території (які звільнилися після вилову).
Відповідно до інформації органів санепіднагляду, епізоотична ситуація в місті, пов'язана з захворюванням на сказ тварин залишається напруженою і нестабільною. Так, у 2000 р. зареєстровано 5 випадків, у 2001 р. - 7 випадків, у 2002 р. - 12 випадків, у 2003 р. - 3 випадки, у 2004 р. - 5 випадків, у 2005 р. - 13 випадків захворювання тварин лабораторно підтвердженим сказом. У 2006 р. випадків сказу тварин не зареєстровано. Співвідношення захворюваності на сказ серед безпритульних і домашніх тварин по 40 %, серед диких тварин - 20% (кажан, лисиця). Серед домашніх 80% складають коти.
На території м. Харкова не організовані місця і зони вигулу собак. Власники здійснюють вигул собак на територіях загального користування, зелених і рекреаційних зонах. Вакцинація проводиться не вчасно.
Виявлено високу ураженість яйцями токсокар ґрунту дитячих майданчиків, парків, скверів, ґрунту тепличних господарств. У 2006 році фахівцями міської СЕС відібрано 18 проб ґрунту, з яких 77,7% позитивні (виявлені яйця токсокар, аскарид). Ситуація що склалась, пов'язана з високою чисельністю собак у місті і сприяє створенню умов для високого рівня ризику зараження населення, насамперед, дітей.
Існуюча в даний час у м. Харкові система вилову тварин не відповідає вимогам Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».
Роботи з вилову тварин виконує Дільниця з вилову та утилізації бездоглядних тварин КП «Комплекс по вивозу побутових відходів». Фактично тварини умертвляються на місці. Часто при цьому гинуть тварини, що мають власників. На Ділянці відсутній пункт перетримування тварин, що є порушенням вимог зазначеного Закону. У місті відсутня єдина система обліку домашніх тварин, що мають власників, система моніторингу безпритульних тварин, які створюють напружену санітарно-епідемічну ситуацію.
Таким чином, варто зробити висновок, що рішення даної проблеми вимагає принципово іншого підходу з урахуванням вимог чинного законодавства.
 
5. Шляхи вирішення завдань Програми
Для вирішення завдань Програми необхідно привести ситуацію, що склалась у місті з поводженням з безпритульними тваринами, у відповідність до вимог чинного законодавства.
З цією метою:
1. Забороняти вилов безпритульних тварин у місті шляхом вбивства.
2. Розробити положення яро гуманний вилов безпритульних тварин, діяльність служби вилову, утримання виловлених тварин, гуманну евтаназію.
3. Створити нову структуру - виконавця, уповноваженого у сфері поводження з тваринами у м. Харкові по вирішенню питань:
- з безпритульними тваринами;
- з тваринами що мають власників;
- інформаційно-просвітницьку та виховну роботу;
- координацію діяльності уповноважених органів у м. Харкові у сфері контролю за дотриманням виконання вимог чинного законодавства у сфері поводження з тваринами.
4. Розробити та впровадити заохочувальну систему збору з власників собак.
5. Сприяти створенню притулків різної форми власності для тварин та пунктів тимчасового утримання безпритульних та загублених тварин.
6. Сприяти створенню Центру етичного виховання з базовою структурою загальноміського притулку для тварин європейського зразка у зручному для відвідування місці.
7. Сприяти обміну позитивним досвідом та налагодженню партнерських стосунків з іншими містами України та зарубіжними країнами щодо поводження з тваринами.
 
6. Етапи реалізації заходів Програми
І етап:
розробка та введення в дію:
 - Правил утримання домашніх тварин у м. Харкові;
 - Положення про порядок реєстрації домашніх тварин у м. Харкові;
 - Положення про гуманний вилов безпритульних тварин, діяльність служби вилову, утримання виловлених тварин, гуманну евтаназію
ІІ етап:
 - створення нової структури - виконавця, уповноваженого у сфері поводження з тваринами у м. Харкові;
 - організація системи моніторингу кількості безпритульних тварин та тварин, які мають власників;
 - розробка і введення в дію загальної електронної бази даних домашніх тварин у м. Харкові.
 - розробка проектів та створення територій і майданчиків для вигулу домашніх тварин та майданчиків для дресирування собак;
- розробка схеми збирання, знешкодження і утилізації загиблих тварин та відходів життєдіяльності тварин;
 
7. Механізми забезпечення реалізації Програми
7.1. Нормативно-правове забезпечення
Реалізація Програми забезпечується виконанням Закону України «Про захист тварин, від жорстокого поводження», «Правил утримання домашніх тварин у м. Харкові», затверджених рішенням Харківської міської ради, та іншими нормативно - правовими актами у сфері поводження з тваринами.
7.2. Фінансове забезпечення
Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок:
- коштів міського бюджету;
- позабюджетних коштів - добровільних внесків юридичних та фізичних осіб;
- коштів інших джерел, не заборонених законодавством України.
Для забезпечення ефективної роботи та контролю у сфері утримання і поводження з домашніми тваринами кошти міського бюджету можуть спрямовуватись у якості фінансової підтримки комунальним підприємствам, які здійснюють діяльність у цій сфері.
З метою урахування виконання заходів Програми у Програмі соціально-економічного розвитку м. Харкова на наступний рік, виконавці щорічно надають фінансово-економічне обгрунтування заходів, передбачених Програмою. Кошти на реалізацію Програми виділяються в бюджеті окремим рядком.
(розділ 7.2. в редакції рішення 34 сесії Харківської
міської ради 5 скликання від 24.06.2009 р. № 155/09)
7.3. Організаційне забезпечення
Організаційне забезпечення реалізації Програми і контроль за виконанням передбачених Програмою заходів здійснює Департамент житлового господарства Харківської міської ради.
З метою координації діяльності виконавців Програми, розпорядженням міського голови створюється робоча група.
Департамент житлового господарства Харківської міської ради готує для ухвалення сесією міської ради перелік заходів, запланованих Програмою, для реалізації в наступному році.
7.4. Забезпечення управління і контролю
Виконавчі органи районних у м. Харкові рад:
- координують діяльність підприємств, установ, організацій, які знаходяться на території відповідного району щодо дотримання вимог нормативно-правових актів у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами;
- приймають рішення про карантинні обмеження, затверджують плани заходів щодо ліквідації осередку інфекційного захворювання серед тварин, контролюють виконання карантинних заходів;
- контролюють додержання вимог нормативно-правових актів у сфері поводження з тваринами юридичними та фізичними особами згідно з чинним законодавством;
- забезпечують облаштування у разі створення місць та зон для вигулу собак на своїх адміністративних територіях;
Органи МВС України у м. Харкові:
- здійснюють нагляд за дотриманням порядку вигулу домашніх тварин (собак) у громадських місцях та вживають відповідних заходів у разі порушення законодавства про порядок поводження й утримання домашніх тварин.
Управління ветеринарної медицини м. Харкова:
- узгоджують порядок тримання домашніх тварин юридичними особами на підприємствах, в установах, організаціях, розплідниках та інших об'єктах;
- здійснюють карантин тварин, що нанесли ушкодження громадянам, іншим тваринам, підозрілих у захворюванні на сказ;
накладають карантинні обмеження, затверджують плани заходів щодо ліквідації осередку інфекційного захворювання серед тварин, контролюють виконання карантинних заходів;
- у межах, своєї компетенції здійснюють контроль та нагляд за дотриманням вимог «Правил утримання домашніх тварин у м. Харкові», інших нормативно-правових актів з питань утримання та поводження з тваринами.
Органи санітарно-епідеміологічного нагляду:
- здійснюють нагляд та прогнозування епідемічної ситуації, пов'язаної з зооантропонозними інфекціями на території міста та розробляють пропозиції щодо її поліпшення;
- надають інформацію щодо аналізу показників звернень населення за медичною допомогою з приводу укусів людей домашніми та іншими тваринами у м. Харкові та щодо кількості складених актів про порушення вимог санітарно-епідемічного стану, пов'язаних з поводженням з тваринами органам місцевого самоврядування.
Житлові організації усіх форм власності та підпорядкування:
- забезпечують утримання підвалів, горищ та інших технічних приміщень у будинках закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню до них тварин;
- забезпечують інформування мешканців будинків щодо проведення планової вакцинації від сказу та інших протиепідемічних заходів;
- сприяють працівникам ветеринарної медицини в проведенні протиепізоотичних заходів, безоплатно надають приміщення для проведення профілактичних щеплень проти сказу;
- здійснюють контроль виконання мешканцями будинків проведення планової профілактичної вакцинації тварин проти сказу та проведення інших протиепізоотичних та протиепідеміологічних заходів;
- сприяють працівникам служби вилову тварин виконанню своїх посадових (службових) обов'язків.
Компетентні органи, підприємства і організації в сфері утримання домашніх тварин:
- здійснюють свої повноваження у межах відповідно до вимог законодавства України та інших нормативно-правових актів, своїх Положень або Статутів.
Громадські організації, об'єднання (відповідно до своїх Статутів):
- сприяють проведенню загальноміських протиепізоотичних та протиепідемічних заходів;
- сприяють організації та проведенню інформаційно-просвітницьких заходів, тематичних лекцій, семінарів, конференцій, виставок з метою забезпечення виховної роботи із питань тримання тварин.
 
8. Очікувані результати реалізації заходів Програми
Затвердження і реалізація передбачених заходів створить правову основу для ефективної роботи та контролю у сфері утримання і поводження з домашніми тваринами в місті, буде сприяти:
- суттєвому зменшенню та регулюванню кількості безпритульних тварин у місті;
- зменшення забруднення території міста відходами життєдіяльності тварин;
- поліпшенню епізоотичного, санітарно-епідемічного, екологічного стану міста;
- збереженню здоров'я населення;
- зменшенню рівня захворювання населення хворобами, спільними для людей і тварин;
- формуванню сучасного гуманного ставлення до тварин, що знаходяться поруч з людиною;
- свідомому ставленню громадян до існуючих проблем у сфері утримання і поводження з домашніми та іншими тваринами в місті;
- впровадженню міжнародного позитивного досвіду у вирішенні питань поводження з домашніми та іншими тваринами;
- формування у підростаючого покоління етичного ставлення до тварин.
 
В. о. заступника міського голови -
директора Департаменту житлово-комунального
господарства та енергетики С.В. Кадигроб
 
Додаток
до Програми поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 рр.
 
ЗАХОДИ
Програми поводження з домашніми тваринами
та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 рр.
 
№№
Зміст заходів
Мета
Виконавець
Вартість заходу (тис. грн.)
Джерело фінансування
Термін виконання
1
2
3
4
5
6
7
1
Організація діяльності в сфері поводження з домашніми тваринами у м. Харкові, у т. ч.:
Запобігання збільшенню кількості безпритульних тварин, забезпечення належного епізоотичного, санітарного, екологічного стану міста
Департамент житлового господарства Харківської міської ради, КП «Міський інформаційний центр», Департамент економіки та комунального майна
440,0
Міський бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством України
2007-2012
1.1
розробка загальної електронної бази даних домашніх тварин у м. Харкові
 
 
25,0
 
2008
1.2
визначення і оснащення організації, уповноваженої вести загальну електронну бази даних домашніх тварин у м. Харкові
 
 
-
 
2008
1.3
впровадження системи реєстрації тварин у загальній електронній базі даних домашніх тварин у м. Харкові
 
 
-
 
2008-2009
1.4
організація роботи з видачі реєстраційних посвідчень та номерних знаків (жетонів) власникам зареєстрованих тварин
 
 
400,0
 
2008-2012
1.5
розробка і затвердження у встановленому порядку Положення про порядок вилову безпритульних тварин у м. Харкові
 
 
-
 
2008
1.6
розробка і затвердження у встановленому порядку Положення про порядок реєстрації тварин у м. Харкові
 
 
-
 
2008
1.7
організація та ведення системи моніторингу кількості безпритульних тварин та тварин, які мають власників
 
 
12,0
 
2008-2012
1.8
створення інформаційно-довідкового інтернет-сайту з усіх питань щодо поводження з тваринами
 
 
3,0
 
2008
1.9
внесення змін та доповнень до Правил торгівлі у м. Харкові та організація їх виконання в частині торгівлі тваринами
 
 
-
 
2007
2.
Упорядкування питань поводження з домашніми тваринами, що мають власників,
у т. ч.:
Удосконалення нормативно-правової бази з питань поводження з домашніми тваринами у місті, Поліпшення епізоотичного, санітарно-епідемічного стану міста, створення належних умов утримання тварин Забезпечення і здійснення контролю за дотриманням вимог Правил утримання домашніх та інших тварин у м. Харкові, запобігання збільшенню кількості безпритульних тварин
Департамент житлового господарства Харківської міської ради, Департамент архітектури, містобудування та земельних відносин, Департамент бюджету і фінансів, Департамент економіки та комунального майна, районні у м. Харкові ради, Управління вет. медицини м. Харкова
100,0
Міський бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством України
2007-2012
2.1
розробка «Правил утримання домашніх тварин у м. Харкові»
 
 
-
 
2007
2.2
розробка проектів територій і майданчиків для вигулу домашніх тварин
 
 
-
 
2007-2009
2.3
організація і проведення робіт з облаштування майданчиків і територій для вигулу домашніх тварин
 
 
100,0
 
2008-2012
2.4
визначення напрямків використання збору з власників собак
 
 
-
 
2008
3
Упорядкування питань поводження з домашніми безпритульними тваринами, у т. ч.:
Регулювання і запобігання збільшенню кількості безпритульних тварин, забезпечення належного епізоотичного, санітарно-епідемічного благополуччя на території міста
Департаменти житлового господарства, містобудування, архітектури та земельних відносин, будівництва та шляхового господарства, Управління ветеринарної медицини м. Харкова, органи санепіднагляду, підприємство, уповноважене у сфері поводження з безпритульними тваринами, громадські організації та об'єднання
7 300,0
Міський бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством України
2007-2012
3.1
проведення роботи з залучення інвестицій благодійних внесків юридичних та фізичних осіб для впровадження гуманного поводження з тваринами
 
 
-
 
2007-2012
3.2
розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі по в'їзду Достоєвського, 32 під розміщення міського Центру етичного утримання безпритульних тварин»
 
 
200,0
 
2008
3.3
виконання робіт з реконструкції будівлі по в'їзду Достоєвського, 32 під розміщення міського Центру етичного утримання безпритульних тварин
 
 
1500,0
 
2008
(пункти 3.2., 3.3. в редакції рішення 31 сесії Харківської
міської ради 5 скликання від 25.02.2009 р. № 53/09)
3.4
розробка методик та інструкцій щодо:
- захоронення, кремації трупів тварин;
- із застосування гуманних методів евтаназії препаратами та речовинами, дозволеними в Україні
 
 
-
 
2008
3.5
розробка схеми збирання, знешкодження і утилізації загиблих тварин та відходів життєдіяльності тварин
 
 
-
 
2008
3.6
визначення територій для будівництва пунктів тимчасового утримання безпритульних та загублених тварин
 
 
-
 
2008-2010
3.7
визначення території для будівництва притулку для тварин європейського зразка - Центру етичного виховання - у зручному для відвідування місці
 
 
-
 
2007-2008
3.8
визначення підприємства (виконавця), уповноваженого у сфері поводження з домашніми безпритульними тваринами в м. Харкові
 
 
-
 
2007
3.9
зміцнення матеріально-технічної бази підприємства (виконавця), уповноваженого у сфері поводження з тваринами у м. Харкові
 
 
800
 
2008-2009
3.10
здійснення вилову безпритульних домашніх тварин на території м. Харкова відповідно до вимог чинного законодавства
 
 
4800,0
 
2008-2012
3.13
організація роботи довідкової служби і служби пошуку загублених тварин
 
 
-
 
2008
4
Інформаційно-
просвітницька і виховна робота з питань поводження та ставлення до тварин, у
т. ч.:
Підвищення відповідальності власників тварин, пропаганда гуманного ставлення, запобігання жорстокому поводженню з тваринами
Департамент з гуманітарних питань, прес-служба Харківської міської ради, громадські організації та об'єднання
500,0
Міський бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством України
2007-2012
4.1
організація інформаційно-
просвітницької роботи з населенням з питань утримання домашніх тварин
 
 
 
 
-«-
4.2
розробка і поліграфічне видання довідника з інформацією про адреси, місце, порядок реєстрації тварин, Правил утримання тварин у місті, буклетів про профілактику захворювання на сказ, і ін.
 
 
 
 
-«-
4.3
розробка і випуск методичних посібників, буклетів, календарів і ін. для вихователів і вчителів
 
 
 
 
-«-
4.4
розроби навчальних виховних курсів для дошкільних і навчальних закладів з питань гуманного ставлення до тварин і правил поведінки з ними
 
 
 
 
-«-
4.5
організація проведення тематичних семінарів, лекцій, конкурсів, виставок і ін.
 
 
 
 
-«-
4.6
Організація та участь у підготовці і проведення тематичних телевізійних програм
 
 
 
 
-«-
 
Разом на виконання заходів Програми
 
 
8340,0
 
 
 
В. о. заступника міського голови - директора
Департаменту житлово-комунального

господарства та енергетики С.В. Кадигроб

 

www.doc.citynet.kharkov.ua

Скачать: "Рішення Харківської міської ради від 03.10.2007 № 216/07 "Про затвердження "Програми поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 рр."