Рішення Харківської міської ради від 30.04.2003 № 97/03 "Про затвердження "Порядку вирішення питань у містобудівній сфері в м. Харкові"

Документ представлен на языке оригинала

 

УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
13 сесія 24 скликання
 
РІШЕННЯ
 
із змінами та доповненнями, внесеними згідно
рішення XVI сесії Харківської міської ради XXIV скликання
від 24.09.2003 р. № 185/03,
рішенням XXXIII сесії Харківської міської ради IV скликання
від 22.02.2005 р. № 17/05,
рішенням 2 сесії Харківської міської ради 5 скликання
від 31.05.2006 р. № 38/06
 
Від 30.04.2003 № 97/03
м. Харків
 
Про затвердження «Порядку вирішення питань у містобудівній сфері в м. Харкові»
З метою покращення процесу підготовки проектів рішень міської ради про надання фізичним та юридичним особам дозволів на розроблення проектів відведення земельних ділянок, а також надання земельних ділянок у власність чи користування під забудову, дозволів на проектування, будівництво об'єктів містобудування, на підставі ст. ст. 12, 17, 18 Закону України «Про основи містобудування», ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 29 Статуту територіальної громади міста Харкова, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. До прийняття «Правил забудови м. Харкова» затвердити «Порядок вирішення питань у містобудівній сфері в м. Харкові» згідно з додатком № 1.
2. Питання, пов'язані з особливою процедурою вилучення (викупу) земельних ділянок вирішуються у відповідності до Земельного кодексу України та «Порядку вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.04р.
3. Створити постійно діючу комісію з питань вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів у складі, визначеному в додатку (додається).
4. Виконавчому комітету міської ради відповідно до діючого законодавства за згодою залучати на договірних засадах суб'єктів господарювання незалежно від форм власності, які здійснюють будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт об'єктів містобудування, до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста.
(рішення доповнено пунктами 2, 3, 4 згідно рішення XXXIII сесії Харківської міської ради
IV скликання від 22.02.2005 р. № 17/05,
у зв'язку з цим, пункти 2, 3 вважаються відповідно пунктами 5, 6)
5. Доручити виконкому міської ради привести свої рішення, що регулюють питання у містобудівній сфері, у відповідність з цим рішенням.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Харківської міської ради Воронова М.М., постійну комісію Харківської міської ради з питань містобудування та земельних відносин.
 
Міський голова В. Шумілкін
 
Додаток
до рішення XIII сесії Харківської міської ради
XXIV скликання «Про затвердження «Порядку
вирішення питань у містобудівній сфері в
м. Харкові» від 30.04.2003р. № 97/03
 
ПОРЯДОК
вирішення питань у містобудівній сфері в м. Харкові
 
1. Цей порядок регулює процедуру вирішення питань у містобудівній сфері, пов'язаних з наданням земельних ділянок.
Порядок вирішення питань щодо будівництва, не пов'язаних з наданням земельних ділянок, визначається міською радою окремо.
2. Особи, зацікавлені у наданні земельних ділянок у власність, постійне користування або передачі їх в оренду в порядку відведення для містобудівної діяльності та отримання дозволу на будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, впорядкування об'єктів містобудування, розширення та технічне переоснащення підприємств), звертаються із відповідним клопотанням - юридичні особи, а фізичні особи - з заявою до Харківської міської ради і розглядаються міським головою, або його першим заступником з питань діяльності виконавчих органів ради у 5-ти денний термін. До клопотання додаються технічні матеріали та документи, що обґрунтовують розмір, призначення та місце розташування земельної ділянки.
До заяви (клопотання) також додається кольорова фотографія місця, на якому планується розміщення об'єкту з панорамною зйомкою прилеглих до місця забудови об'єктів (у випадку їх наявності) у форматі не менш ніж 10 на 15 сантиметрів.
З метою врахування приватних та громадських інтересів при плануванні і забудові територій на місцевому рівні, забудовник не пізніше 15 днів з моменту подачі заяви (клопотання) за власний рахунок забезпечує публікацію в місцевих друкованих засобах масової інформації (загальним тиражем не меншим, ніж 20 тисяч екземплярів) повідомлення про об'єкт будівництва, що планується, з зазначенням місця розташування об'єкту, його цільового призначення, орієнтовної площі та поверховості. Містобудівне обґрунтування може бути погоджено уповноваженим органом в строк не менший, ніж 20 днів після публікації зазначеного повідомлення.
Пропозиції, що надійшли від членів територіальної громади, після публікації зазначеного повідомлення розглядаються управлінням містобудування та архітектури та можуть враховуватися депутатами міської ради при прийнятті відповідних рішень.
Питання про проведення громадських слухань, у випадку наявності відповідної ініціативи після публікації зазначеного повідомлення, вирішується у відповідності до Статуту територіальної громади м. Харкова.
(пункт 2. доповнено згідно із рішенням 2 сесії Харківської
міської ради 5 скликання від 31.05.2006 р. № 38/06)
3. Клопотання за дорученням міського голови або його першого заступника направляється в Управління містобудування та архітектури Головного управління містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради (далі - Управління містобудування та архітектури).
4. Управління містобудування та архітектури:
4.1. Запитує у забудовника:
- належним чином завірені копії установчих документів (статут або інший установчий документ, передбачений чинним законодавством, свідоцтво про державну реєстрацію, ксерокопію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України для юридичних осіб; ксерокопію паспорта громадянина; нотаріально посвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності);
- у випадку, коли земельна ділянка або її частина знаходиться у власності або користуванні фізичної чи юридичної особи - письмову згоду землекористувача на припинення права власності або користування земельною ділянкою або її частиною із зазначенням площі земельної ділянки (її частини), в тому числі шляхом розірвання договору оренди чи внесення змін до договору оренди в частині розмірів земельної ділянки, а також копію рішення про надання земельної ділянки та документа, що посвідчує право власності або користування нею.
Зазначені документи забудовнику необхідно надати до управління містобудування та архітектури у термін до шести місяців з дня надходження клопотання чи заяви до Харківської міської ради. У випадку ненадання замовником необхідних документів до управління містобудування та архітектури у зазначений термін клопотання чи заява такого забудовника залишається без розгляду.
(пункт 4.1. доповнено абзацем згідно з рішенням XVI сесії Харківської міської ради
XXIV скликання від 24.09.2003 р. № 185/03)
4.2. Після одержання зазначених у п, 4.1. від забудовника документів, у 15-денний термін готує:
- архітектурне завдання на розроблення містобудівного обґрунтування;
- інформацію управлінню житлового господарства щодо можливості розміщення об'єкту на даній території, яке забезпечує доведення зазначеної інформації до відома мешканців житлових будинків, що оточують місце будівництва.
Порядок інформування мешканців житлових будинків, що оточують місце будівництва, врахування їх думки щодо можливості будівництва об'єкту визначається Департаментом житлового господарства та енергетики.
Забудовник замовляє у проектній організації, яка має відповідний дозвіл на виконання проектних робіт, містобудівне обґрунтування.
Порядок розроблення містобудівного обґрунтування визначається ДБН Б.1.1-4-2002 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування».
(пункт 4.2. в редакції рішення 2 сесії Харківської
міської ради 5 скликання від 31.05.2006 р. № 38/06)
4.3. У встановлений законодавством термін, після отримання погодженого у встановленому порядку містобудівного обґрунтування, готує комплексний висновок щодо відповідності запропонованого будівництва містобудівній документації, державним будівельним нормам, правилам забудови та проект рішення про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки для будівництва та експлуатації об'єкту з зазначенням строку його розробки. У випадку порушення строку розробки проекту відведення земельної ділянки, вказаного у рішенні міської ради, зазначений дозвіл втрачає силу. Повторне отримання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки відбувається у порядку його надання, встановленому цим рішенням.
Проект рішення розглядається на сесії міської ради відповідно до Регламенту Харківської міської ради.
(пункти 4.2., 4.3. в редакції рішення XVI сесії Харківської міської ради
XXIV скликання від 24.09.2003 р. № 185/03)
4.4. Після отримання погодженого у встановленому порядку проекту відведення земельної ділянки готує та доповідає на сесії міської ради проект рішення міської ради про надання земельної ділянки у оренду - фізичним та юридичним особам для будівництва об'єкту містобудування, яке одночасно є дозволом на будівництво зазначеного об'єкта. При цьому у рішенні зазначається, що у випадку не здачі фізичною чи юридичною особою об'єкту до експлуатації у встановлений в рішенні строк, а також не отримання дозволу на виконання будівельних робіт зазначене рішення втрачає чинність і договір оренди земельної ділянки підлягає розірванню в установленому порядку. Відповідальність фізичних та юридичних осіб у випадку не здачі об'єкту містобудування до експлуатації у встановлений в рішенні термін визначається договором оренди земельної ділянки.
Земельна ділянка для експлуатації об'єкту містобудування надається окремим рішенням Харківської міської ради.
У разі, якщо земельна ділянка відводиться за рахунок земель, що перебувають у користуванні іншої юридичної або фізичної особи, міською радою одночасно вирішується питання про припинення права користування земельною ділянкою у встановленому порядку, а у разі необхідності про зміну цільового призначення земельної ділянки.
(пункт 4.4. в редакції рішення 2 сесії Харківської
міської ради 5 скликання від 31.05.2006 р. № 38/06)
4.5. На основі прийнятого рішення міської ради готує, затверджує та видає у місячний термін архітектурно-планувальне завдання, за умови надання замовником всіх необхідних матеріалів, а також матеріали для одержання технічних умов міських організацій та управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку.
4.6. Погоджує чинним порядком, у місячний термін, проектно-кошторисну документацію на будівництво об'єкту.
5. Згідно прийнятого рішення міської ради, у встановленому законодавством порядку, управлінням земельних відносин Харківської міської ради оформлюється договір оренди земельної ділянки на період будівництва та експлуатації об'єкта містобудування.
6. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Головного управління містобудування, архітектури та земельних відносин:
- реєструє об'єкт;
- в місячний термін після надання забудовником (замовником) необхідних документів (для індивідуальних забудовників - не більше 15 днів) видає дозвіл на виконання будівельних робіт та дозвіл на винос на місцевість вісей споруд та трас інженерних мереж, згідно погодженого проекту;
- веде технічний контроль за будівництвом об'єкту згідно будівельних норм;
- організує прийом об'єкту до експлуатації;
- готує рішення міськвиконкому про затвердження акту прийому об'єкту до експлуатації.
7. Замовник, спільно з управлінням містобудування та архітектури до вводу об'єкту в експлуатацію виконує виконавчу зйомку об'єкту та інженерних мереж до нього для ведення містобудівного кадастру М 1:2000 та М 1:500.
 
Заступник начальника Головного управління
містобудування, архітектури та земельних відносин Т. Овіннікова
 
Додаток
до рішення XXXIII сесії Харківської міської ради
IV скликання «Про внесення змін до рішення XIII
сесії Харківської міської ради IV скликання від 30.04.2003р.
«Про затвердження «Порядку вирішення питань у
містобудівній сфері в м. Харкові»
від 22.02.2005 р. № 17/05
 
Склад постійно діючої комісії
з питань вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів
 
1. Політучий Сергій Якович - Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - голова комісії
2. Бобровський Віктор Олександрович - Начальник Головного управління містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради - заступник голови комісії
Члени комісії:
3. Овіннікова Тетяна Іванівна - Начальник управління містобудування та архітектури Головного управління містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради
4. Санін Юрій Віталійович - Начальник Харківського міського управління земельних ресурсів (за згодою)
5. Лисокобилка Іван Борисович - Начальник юридичного відділу Головного управління містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради
6. Божков Юрій Васильович - Начальник Управління земельних відносин Головного управління містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради
7. Капусник Ігор Вадимович - Начальник Державного управління екології та природних ресурсів в Харківській області (за згодою)
8. Морозко Любов Георгіївна - Начальник Управління культури Харківської обласної державної адміністрації (за згодою)
9. Колпакова Тетяна Миколаївна - Головний державний санітарний лікар м. Харкова (за згодою)
10. Артибаш Наталя Іллівна - Секретар комісії
 
Начальник Головного управління містобудування, архітектури

та земельних відносин Харківської міської ради В. Бобровський

 

Последнюю версию с изменениями и дополнениями смотрите на сайте Нормативные документы Харьковского городского совета, городского головы, исполнительного комитета

www.doc.citynet.kharkov.ua

Скачать: Рішення Харківської міської ради від 30.04.2003 № 97/03 "Про затвердження «Порядку вирішення питань у містобудівній сфері в м. Харкові»" (doc.)